Via gebouwen en de renovatie van het bestaande gebouwenpatrimonium kan tot 30 procent klimaatwinst worden bereikt. Eigenaars en verhuurders deinzen echter terug voor de renovatiekost, onderschrijft de sectororganisatie een recent VOKA-dossier.

Om het renovatieritme sterk op te trekken, pleit de VCB voor selectief verlaagde registratierechten, een forse korting op de schenkingsrechten, een verlaging van de successierechten en de omvorming van de woonbonus tot energiebonus. De registratierechten zouden bij een renovatie 4 pct lager moeten liggen dan het standaardtarief in plaats van de 1 pct waarin de huidige regering voorziet.

'Met de huidige korting op de schenkingsrechten bij renovaties werden tussen 1 juli 2015 en 16 juli 2018 in totaal voor amper 103 dossiers teruggaven van schenkingsrechten verricht.' Bijkomend stelt de VCB voor om 65-plussers te stimuleren om energiebesparende investeringen in de eigen woning of in een verhuurde woning te laten uitvoeren door te bepalen dat hun erfgenamen dan minder successierechten moeten betalen op de energiezuinige woning die ze zullen erven.

Ten slotte pleit de federatie voor de omvorming van de woonbonus tot energiebonus. Die energiebonus zou enkel gelden voor nieuwbouwprojecten die nu per definitie energiezuinig zijn, en voor grondige energetische renovaties. Het moet wel om een 'substantiële' bonus gaan. Het energieplan dat de huidige Vlaamse regering heeft vastgelegd, huldigt al het principe dat elke overdracht van een woning binnen de vijf jaar gepaard zou moeten gaan met een renovatie. De VCB staat achter dat plan en heeft berekend dat als elke overdracht gepaard gaat met een renovatie, het woningenpatrimonium tegen 2050 voor 90 procent zal zijn gerenoveerd. De VCB vraagt aan de volgende Vlaamse regering effectief werk te maken van de uitvoering van het Vlaamse energieplan.

Via gebouwen en de renovatie van het bestaande gebouwenpatrimonium kan tot 30 procent klimaatwinst worden bereikt. Eigenaars en verhuurders deinzen echter terug voor de renovatiekost, onderschrijft de sectororganisatie een recent VOKA-dossier. Om het renovatieritme sterk op te trekken, pleit de VCB voor selectief verlaagde registratierechten, een forse korting op de schenkingsrechten, een verlaging van de successierechten en de omvorming van de woonbonus tot energiebonus. De registratierechten zouden bij een renovatie 4 pct lager moeten liggen dan het standaardtarief in plaats van de 1 pct waarin de huidige regering voorziet. 'Met de huidige korting op de schenkingsrechten bij renovaties werden tussen 1 juli 2015 en 16 juli 2018 in totaal voor amper 103 dossiers teruggaven van schenkingsrechten verricht.' Bijkomend stelt de VCB voor om 65-plussers te stimuleren om energiebesparende investeringen in de eigen woning of in een verhuurde woning te laten uitvoeren door te bepalen dat hun erfgenamen dan minder successierechten moeten betalen op de energiezuinige woning die ze zullen erven. Ten slotte pleit de federatie voor de omvorming van de woonbonus tot energiebonus. Die energiebonus zou enkel gelden voor nieuwbouwprojecten die nu per definitie energiezuinig zijn, en voor grondige energetische renovaties. Het moet wel om een 'substantiële' bonus gaan. Het energieplan dat de huidige Vlaamse regering heeft vastgelegd, huldigt al het principe dat elke overdracht van een woning binnen de vijf jaar gepaard zou moeten gaan met een renovatie. De VCB staat achter dat plan en heeft berekend dat als elke overdracht gepaard gaat met een renovatie, het woningenpatrimonium tegen 2050 voor 90 procent zal zijn gerenoveerd. De VCB vraagt aan de volgende Vlaamse regering effectief werk te maken van de uitvoering van het Vlaamse energieplan.