De Franse autoconstructeur sloot 23 jaar geleden haar fabriek in Vilvoorde. Op termijn komt op die site een nieuwe stadswijk met ruimte voor woningen, bedrijven, voorzieningen, maar ook voor natuur, groen en water.

In eerste instantie wordt een gebied van 30 hectare gesaneerd waar zich twee grote vervuilingszones bevinden, een gelinkt aan een historisch huishoudelijk afvalstort en een van onbekende oorsprong met hoge concentraties aan benzeen. In het kader van de sanering zal de verontreinigde grond tot vier meter diep afgegraven worden. Door toepassing van de modernste technieken zal naar schatting 80 procent van de 90.000 m3 af te graven verontreinigde grond ter plaatse gereinigd en hergebruikt worden. De werken zullen maximaal 4 jaar duren en 13 miljoen euro kosten. Later zal ook de rest van het gebied worden gesaneerd. Hiervoor moet OVAM nog de nodige bodemonderzoeken uitvoeren. Het is echter de verwachting dat deze werken minder omvangrijk zullen zijn.

1.000 woongelegenheden

De CAT-site maakt samen met de Broeksite (het voormalige Uplace), de oude Renaultfabriek en de Kerklaan deel uit van het 260 hectare grote reconversiegebied dat zich uitstrekt over Vilvoorde en Machelen. Begin juli sloten de provincie Vlaams-Brabant, Vilvoorde, Machelen en de POM Vlaams-Brabant een akkoord over de toekomst van dit verouderde industriegebied. Op termijn zijn op de CAT-site volgens burgemeester Hans Bonte (sp.a) meer dan 1.000 woongelegenheden gepland. Aan hst station is er ruimte voorzien voor kantoren en langs de Woluwelaan voor bedrijven. Het AZ Jan Portaels zal hier zijn nieuw ziekenhuis bouwen. Er is ook een nieuwe secundaire school gepland voor 1.900 leerlingen evenals een evenementenhal. Daarnaast is er ook veel aandacht voor groen. Zo zal er een groot stadspark worden aangelegd en beken zoals de Trawoolbeek terug opengelegd.

Verontreiniging

De CAT-site is een van de circa 90 ambtshalve saneringen die OVAM dit jaar wil realiseren, goed voor een totaal budget van 32,5 miljoen euro. OVAM treedt ambtshalve op als de eigenaar geen schuld treft aan een historische verontreiniging op zijn grond, de schuldige aan de vervuiling niet meer te achterhalen is of de eigenaar weigert op treden. In dit laatste geval worden de kosten op hem verhaald. In geval van de CAT is er sprake van een historische huishoudelijke afvalstort en een vervuiling met hoge concentraties aan benzeen. Volgens Frank Van Swalm, woordvoerder van OVAM, is het niet meer te achterhalen wie voor deze laatste vervuiling verantwoordelijk is. Om de sanering en herontwikkeling optimaal op elkaar af te stemmen sloot OVAM een overeenkomst met projectontwikkelaar MG Real Estate Group en de tijdelijke saneringsvennootschap Abies One.

De Franse autoconstructeur sloot 23 jaar geleden haar fabriek in Vilvoorde. Op termijn komt op die site een nieuwe stadswijk met ruimte voor woningen, bedrijven, voorzieningen, maar ook voor natuur, groen en water. In eerste instantie wordt een gebied van 30 hectare gesaneerd waar zich twee grote vervuilingszones bevinden, een gelinkt aan een historisch huishoudelijk afvalstort en een van onbekende oorsprong met hoge concentraties aan benzeen. In het kader van de sanering zal de verontreinigde grond tot vier meter diep afgegraven worden. Door toepassing van de modernste technieken zal naar schatting 80 procent van de 90.000 m3 af te graven verontreinigde grond ter plaatse gereinigd en hergebruikt worden. De werken zullen maximaal 4 jaar duren en 13 miljoen euro kosten. Later zal ook de rest van het gebied worden gesaneerd. Hiervoor moet OVAM nog de nodige bodemonderzoeken uitvoeren. Het is echter de verwachting dat deze werken minder omvangrijk zullen zijn. De CAT-site maakt samen met de Broeksite (het voormalige Uplace), de oude Renaultfabriek en de Kerklaan deel uit van het 260 hectare grote reconversiegebied dat zich uitstrekt over Vilvoorde en Machelen. Begin juli sloten de provincie Vlaams-Brabant, Vilvoorde, Machelen en de POM Vlaams-Brabant een akkoord over de toekomst van dit verouderde industriegebied. Op termijn zijn op de CAT-site volgens burgemeester Hans Bonte (sp.a) meer dan 1.000 woongelegenheden gepland. Aan hst station is er ruimte voorzien voor kantoren en langs de Woluwelaan voor bedrijven. Het AZ Jan Portaels zal hier zijn nieuw ziekenhuis bouwen. Er is ook een nieuwe secundaire school gepland voor 1.900 leerlingen evenals een evenementenhal. Daarnaast is er ook veel aandacht voor groen. Zo zal er een groot stadspark worden aangelegd en beken zoals de Trawoolbeek terug opengelegd. De CAT-site is een van de circa 90 ambtshalve saneringen die OVAM dit jaar wil realiseren, goed voor een totaal budget van 32,5 miljoen euro. OVAM treedt ambtshalve op als de eigenaar geen schuld treft aan een historische verontreiniging op zijn grond, de schuldige aan de vervuiling niet meer te achterhalen is of de eigenaar weigert op treden. In dit laatste geval worden de kosten op hem verhaald. In geval van de CAT is er sprake van een historische huishoudelijke afvalstort en een vervuiling met hoge concentraties aan benzeen. Volgens Frank Van Swalm, woordvoerder van OVAM, is het niet meer te achterhalen wie voor deze laatste vervuiling verantwoordelijk is. Om de sanering en herontwikkeling optimaal op elkaar af te stemmen sloot OVAM een overeenkomst met projectontwikkelaar MG Real Estate Group en de tijdelijke saneringsvennootschap Abies One.