U kunt bij de federale overheid een forfaitaire vermindering van 105 EUR op uw factuur van aardgas, elektriciteit, stookolie, lamppetroleum (type C) of bulkpropaan aanvragen als u aan een aantal voorwaarden voldoet.

Om de vermindering te krijgen, mag er niemand in uw gezin genieten van het sociale tarief of van een verwarmingstoelage van het Sociaal Verwarmingsfonds. Bovendien mag het jaarlijks belastbare nettogezinsinkomen (het inkomen van alle personen die op uw adres zijn gedomicilieerd) van drie jaar geleden niet hoger zijn dan 26.000 EUR.

Voor een aanvraag ingediend na 1 juli 2009 wordt er rekening gehouden met het gezinsinkomen van inkomstenjaar 2007. U moet dus kijken naar het aanslagbiljet met betrekking tot het inkomstenjaar 2007, meer bepaald naar de rubriek onderaan 'gezamenlijk belastbaar inkomen'. Als dat inkomen niet groter is dan 26.000 EUR, kan komt u in aanmerking voor de forfaitaire vermindering van 105 EUR.

U moet de vermindering zelf aanvragen door het formulier in te vullen dat u bij uw energiefactuur vindt. Binnen de 60 dagen moet u uw ingevulde aanvraag terugsturen naar de dienst Energiekorting, North Gate III, Koning Albert II-laan 16 te 1000 Brussel. U moet geen bewijsstukken voegen bij uw aanvraagformulier.

Houd er wel rekening mee dat de inkomensvoorwaarde door de fiscus gecontroleerd zal worden. Indien uw aanvraag wordt goedgekeurd, zult u de vermindering ontvangen op het door u opgegeven bankrekeningnummer binnen een termijn van vier maanden na het terugsturen van het aanvraagformulier.

U kunt bij de federale overheid een forfaitaire vermindering van 105 EUR op uw factuur van aardgas, elektriciteit, stookolie, lamppetroleum (type C) of bulkpropaan aanvragen als u aan een aantal voorwaarden voldoet. Om de vermindering te krijgen, mag er niemand in uw gezin genieten van het sociale tarief of van een verwarmingstoelage van het Sociaal Verwarmingsfonds. Bovendien mag het jaarlijks belastbare nettogezinsinkomen (het inkomen van alle personen die op uw adres zijn gedomicilieerd) van drie jaar geleden niet hoger zijn dan 26.000 EUR. Voor een aanvraag ingediend na 1 juli 2009 wordt er rekening gehouden met het gezinsinkomen van inkomstenjaar 2007. U moet dus kijken naar het aanslagbiljet met betrekking tot het inkomstenjaar 2007, meer bepaald naar de rubriek onderaan 'gezamenlijk belastbaar inkomen'. Als dat inkomen niet groter is dan 26.000 EUR, kan komt u in aanmerking voor de forfaitaire vermindering van 105 EUR. U moet de vermindering zelf aanvragen door het formulier in te vullen dat u bij uw energiefactuur vindt. Binnen de 60 dagen moet u uw ingevulde aanvraag terugsturen naar de dienst Energiekorting, North Gate III, Koning Albert II-laan 16 te 1000 Brussel. U moet geen bewijsstukken voegen bij uw aanvraagformulier. Houd er wel rekening mee dat de inkomensvoorwaarde door de fiscus gecontroleerd zal worden. Indien uw aanvraag wordt goedgekeurd, zult u de vermindering ontvangen op het door u opgegeven bankrekeningnummer binnen een termijn van vier maanden na het terugsturen van het aanvraagformulier.