Ik heb een grondige verbouwing aan mijn woning gedaan. Zal daardoor het kadastrale inkomen van mijn woning verhogen?

U bent wettelijk verplicht om spontaan alle verbouwingen (ook diegene waarvoor geen vergunning nodig is) door te geven aan het kadaster. Verbouwingen waarvoor u een bouwvergunning nodig hebt, worden trouwens ook door de gemeente aan het kadaster gemeld.

U moet dat doen binnen de 30 dagen na de voltooiing van de werken via een speciaal daartoe voorzien aangifteformulier (model 43b). Het kadaster zal het kadastrale inkomen van de verbouwde woning verhogen indien er door de verbouwing een hogere huurwaarde van de woning wordt gegeven.

U moet zich niet neerleggen bij het door het kadaster verhoogde kadastrale inkomen indien u vindt dat het kadastrale inkomen ten onrechte werd verhoogd.

Probeer een vergelijk te vinden met de inspecteur van het kadaster. Indien dat niet mogelijk is, kunt u bezwaar indienen bij het controlekantoor van het kadaster. U hebt daarvoor twee maanden de tijd vanaf de betekening van het verhoogde KI. Een verhoging van het KI zal ervoor zorgen dat u jaarlijks meer onroerende voorheffing moet betalen.

Ik heb een grondige verbouwing aan mijn woning gedaan. Zal daardoor het kadastrale inkomen van mijn woning verhogen? U bent wettelijk verplicht om spontaan alle verbouwingen (ook diegene waarvoor geen vergunning nodig is) door te geven aan het kadaster. Verbouwingen waarvoor u een bouwvergunning nodig hebt, worden trouwens ook door de gemeente aan het kadaster gemeld. U moet dat doen binnen de 30 dagen na de voltooiing van de werken via een speciaal daartoe voorzien aangifteformulier (model 43b). Het kadaster zal het kadastrale inkomen van de verbouwde woning verhogen indien er door de verbouwing een hogere huurwaarde van de woning wordt gegeven. U moet zich niet neerleggen bij het door het kadaster verhoogde kadastrale inkomen indien u vindt dat het kadastrale inkomen ten onrechte werd verhoogd. Probeer een vergelijk te vinden met de inspecteur van het kadaster. Indien dat niet mogelijk is, kunt u bezwaar indienen bij het controlekantoor van het kadaster. U hebt daarvoor twee maanden de tijd vanaf de betekening van het verhoogde KI. Een verhoging van het KI zal ervoor zorgen dat u jaarlijks meer onroerende voorheffing moet betalen.