Vooral in Wallonië werden meer woningen of bouwgronden geschonken. Daar ging het om een groei van 27,9 procent tot 5.858 schenkingen. Dat is volgens de notarissenfederatie vooral een gevolg van lagere tarieven die daar sinds 1 september 2018 gelden voor dergelijke schenkingen.

Maar ook in Vlaanderen was er een groei met 11,8 procent (tot 14.434), en in Brussel met 2,4 procent (1.683). Dankzij het gemoderniseerde Belgische erfrecht hebben schenkers een grotere marge om te schenken aan wie ze willen. Specifiek in Vlaanderen hebben ouders sinds 1 september bovendien ook de mogelijkheid om onder bepaalde voorwaarden een fiscaal interessante 'doorgeefschenking' te doen, waarbij ouders goederen die ze zelf erven, binnen het jaar kunnen doorschenken aan de kinderen.

Een reden om al tijdens het leven vastgoed te schenken, is dat de tarieven van de schenkbelasting doorgaans lager zijn dan die van de erfbelasting. Maar de notarissen waarschuwen dat het niet voor iedereen een goede optie is. 'Of zo'n schenking opportuun is, hangt af van de samenstelling van je vermogen, je levensverwachting, je familiale situatie enzovoort', luidt het.

Uit cijfers van Notaris.be blijkt dat de schenker van vastgoed gemiddeld 72 jaar is. De begunstigde is gemiddeld 43 jaar. Schenkers van roerende goederen, zoals een geldsom, zijn iets ouder. Voor roerende goederen ligt de gemiddelde leeftijd van de schenker op 77 jaar. Ook de personen die zo'n schenking krijgen zijn doorgaans wat ouder, gemiddeld 49 jaar.

Vooral in Wallonië werden meer woningen of bouwgronden geschonken. Daar ging het om een groei van 27,9 procent tot 5.858 schenkingen. Dat is volgens de notarissenfederatie vooral een gevolg van lagere tarieven die daar sinds 1 september 2018 gelden voor dergelijke schenkingen. Maar ook in Vlaanderen was er een groei met 11,8 procent (tot 14.434), en in Brussel met 2,4 procent (1.683). Dankzij het gemoderniseerde Belgische erfrecht hebben schenkers een grotere marge om te schenken aan wie ze willen. Specifiek in Vlaanderen hebben ouders sinds 1 september bovendien ook de mogelijkheid om onder bepaalde voorwaarden een fiscaal interessante 'doorgeefschenking' te doen, waarbij ouders goederen die ze zelf erven, binnen het jaar kunnen doorschenken aan de kinderen. Een reden om al tijdens het leven vastgoed te schenken, is dat de tarieven van de schenkbelasting doorgaans lager zijn dan die van de erfbelasting. Maar de notarissen waarschuwen dat het niet voor iedereen een goede optie is. 'Of zo'n schenking opportuun is, hangt af van de samenstelling van je vermogen, je levensverwachting, je familiale situatie enzovoort', luidt het. Uit cijfers van Notaris.be blijkt dat de schenker van vastgoed gemiddeld 72 jaar is. De begunstigde is gemiddeld 43 jaar. Schenkers van roerende goederen, zoals een geldsom, zijn iets ouder. Voor roerende goederen ligt de gemiddelde leeftijd van de schenker op 77 jaar. Ook de personen die zo'n schenking krijgen zijn doorgaans wat ouder, gemiddeld 49 jaar.