Minister Van den Bossche heeft enkele concrete engagementen aangekondigd in haar beleidsdomein van de sociale woningen. Zo belooft ze in de eerste plaats een aanzienlijke stijging van het aantal te bouwen sociale woningen. Concrete cijfers kon de minister evenwel niet geven. Voorts zouden die woningen vlotter toegewezen moeten kunnen worden aan de mensen voor wie ze gebouwd zijn. Wetten zullen worden aangepast en middelen worden vrijgemaakt, luidt het.

Van den Bossche zal zich ook buigen over het systeem van de huursubsidies. "Vandaag kunnen alleen mensen die van een niet-conforme woning verhuizen naar een conforme woning, bijvoorbeeld om veiligheidsredenen, beroep doen op huursubsidies. Maar wie bijvoorbeeld van een zorginstelling naar een huurwoning wil verhuizen, komt niet in aanmerking. Daar komt verandering in," zei de minister.

De minister kondigt ook een verzekering aan voor mensen die door pech of uitzonderlijke omstandigheden hun lening of huur op de privémarkt niet kunnen betalen. Freya Van den Bossche belooft ook nieuwe impulsen voor bejaarden of gehandicapten die hun woning willen aanpassen aan veranderde noden, zodat ze langer in hun thuissituatie kunnen blijven.

Minister Van den Bossche heeft enkele concrete engagementen aangekondigd in haar beleidsdomein van de sociale woningen. Zo belooft ze in de eerste plaats een aanzienlijke stijging van het aantal te bouwen sociale woningen. Concrete cijfers kon de minister evenwel niet geven. Voorts zouden die woningen vlotter toegewezen moeten kunnen worden aan de mensen voor wie ze gebouwd zijn. Wetten zullen worden aangepast en middelen worden vrijgemaakt, luidt het.Van den Bossche zal zich ook buigen over het systeem van de huursubsidies. "Vandaag kunnen alleen mensen die van een niet-conforme woning verhuizen naar een conforme woning, bijvoorbeeld om veiligheidsredenen, beroep doen op huursubsidies. Maar wie bijvoorbeeld van een zorginstelling naar een huurwoning wil verhuizen, komt niet in aanmerking. Daar komt verandering in," zei de minister.De minister kondigt ook een verzekering aan voor mensen die door pech of uitzonderlijke omstandigheden hun lening of huur op de privémarkt niet kunnen betalen. Freya Van den Bossche belooft ook nieuwe impulsen voor bejaarden of gehandicapten die hun woning willen aanpassen aan veranderde noden, zodat ze langer in hun thuissituatie kunnen blijven.