Volgend jaar wil minister Van den Bossche haar woonbeleidsplan klaar hebben. De voorbereiding duurt intussen al een jaar. Donderdag zette de minister in de KVS in Brussel tijdens een zogenaamd 'publieksmoment' alvast de krijtlijnen van haar plan uiteen.

Het is de bedoeling in 2013 een afgewerkt beleidsplan klaar te hebben. "Dat plan moet ambitieus zijn, maar het moet ook genoeg gedragen zijn om de tand des tijds te kunnen doorstaan," aldus Van den Bossche. Het plan telt vier doelstellingen: het recht op woonzekerheid, op betaalbaar wonen, op kwalitatief wonen en graag wonen.

Met de gestegen verkoop- en huurprijzen in het achterhoofd moet er volgens de minister worden gezocht naar een antwoord op de vraag hoe ervoor kan worden gezorgd dat iedereen betaalbaar kan wonen en hoe dat recht afdwingbaar kan worden gemaakt.

Een gulden regel bestaat erin dat je eenderde van je inkomen mag uitgeven aan je huur of lening. Volgens Van den Bossche is het nu de tijd om een norm te gaan bepalen om de betaalbaarheid te meten. Dat zou de mogelijkheid moeten bieden om te meten of gezinnen voldoende budget overhouden om te leven.

Een ander idee heeft betrekking op nieuwe vormen van wonen, zoals cohousing. Vaak staan allerlei regels die in de weg. Van den Bossche pleit er alvast voor een aantal van die regels af te schaffen. Ook zou de publieke ruimte in de toekomst meer moeten worden ingevuld in functie van de bewoners. De minister blikt daarmee vooruit op de evolutie dat we wellicht met meer mensen op een kleinere ruimte zullen wonen.

De kans bestaat er namelijk in dat Vlaanderen tegen 2050 ruim 1 miljoen meer inwoners telt dan vandaag het geval is. (Belga/BO)

Volgend jaar wil minister Van den Bossche haar woonbeleidsplan klaar hebben. De voorbereiding duurt intussen al een jaar. Donderdag zette de minister in de KVS in Brussel tijdens een zogenaamd 'publieksmoment' alvast de krijtlijnen van haar plan uiteen.Het is de bedoeling in 2013 een afgewerkt beleidsplan klaar te hebben. "Dat plan moet ambitieus zijn, maar het moet ook genoeg gedragen zijn om de tand des tijds te kunnen doorstaan," aldus Van den Bossche. Het plan telt vier doelstellingen: het recht op woonzekerheid, op betaalbaar wonen, op kwalitatief wonen en graag wonen.Met de gestegen verkoop- en huurprijzen in het achterhoofd moet er volgens de minister worden gezocht naar een antwoord op de vraag hoe ervoor kan worden gezorgd dat iedereen betaalbaar kan wonen en hoe dat recht afdwingbaar kan worden gemaakt. Een gulden regel bestaat erin dat je eenderde van je inkomen mag uitgeven aan je huur of lening. Volgens Van den Bossche is het nu de tijd om een norm te gaan bepalen om de betaalbaarheid te meten. Dat zou de mogelijkheid moeten bieden om te meten of gezinnen voldoende budget overhouden om te leven. Een ander idee heeft betrekking op nieuwe vormen van wonen, zoals cohousing. Vaak staan allerlei regels die in de weg. Van den Bossche pleit er alvast voor een aantal van die regels af te schaffen. Ook zou de publieke ruimte in de toekomst meer moeten worden ingevuld in functie van de bewoners. De minister blikt daarmee vooruit op de evolutie dat we wellicht met meer mensen op een kleinere ruimte zullen wonen. De kans bestaat er namelijk in dat Vlaanderen tegen 2050 ruim 1 miljoen meer inwoners telt dan vandaag het geval is. (Belga/BO)