Hebt u de voorbije jaren een aardig bedrag op uw spaarrekening bij elkaar gespaard? Dan valt het misschien te overwegen een deel van uw hypotheek vervroegd terug te betalen. Zeker als de looptijd van de lening nog lang is, wegen de voordelen zwaarder dan de nadelen.

De voordelen

(+) Extra financiële ruimte: stel dat u 10 procent van het saldo van uw hypotheeklening afbetaalt. De maandelijkse aflossing zal dan ook met ongeveer 10 procent dalen. Dat betekent dat de aflossing een kleiner deel van uw maandelijkse netto-inkomen opeist, waardoor u meer kunt sparen. Uw gemoedsrust zal er misschien ook door toenemen. U kan er ook voor kiezen de aflossing gelijk te houden en de looptijd van de lening in te korten.

(+) Lagere schuldsaldoverzekering: niet alleen de maandelijkse aflossing, ook de premie voor de schuldsaldoverzekering daalt.

(+) Minder intresten: door het kapitaal versneld af te betalen kunt u de totale intrestlasten van uw hypotheek verlagen. Zeker voor leningen met een looptijd van meer dan twintig jaar heeft dat een aanzienlijk voordeel. De intresten die u op uw laagrentende spaarrekening verliest, wegen niet op tegen de intresten die u uitspaart door uw hypotheek versneld af te betalen.

De nadelen:

(-) Minder spaarreserve: het is belangrijk dat u na de gedeeltelijke afbetaling van uw hypotheek nog voldoende spaarreserve overhebt. Idealiter kunt u met die reserve minstens acht maanden uw normale uitgaven dekken. Als dat niet het geval is, kunt u het beste wachten met een gedeeltelijke afbetaling tot u een voldoende reserve hebt opgebouwd.

(-) De hypotheekaftrek: de overheid stimuleert het bezit van een eigen woning door een deel van de aflossingen aftrekbaar van het belastbaar inkomen te maken. Dat voordeel is echter beperkt, en geldt enkel voor de enige woning. Voor een hypotheek met een looptijd van 25 jaar en een vaste intrestvoet van 4 procent volstaat ongeveer 85.000 euro om de hypotheekaftrek ten volle te benutten (rekening houdend met een indexatie van de maximale belastingaftrek). Ga met uw bankier na of de gedeeltelijke terugbetaling de maximale benutting van de hypotheekaftrek in gevaar brengt.

(-) De wederbeleggingsvergoeding: de bank rekent een wederbeleggingsvergoeding aan op het bedrag dat u afbetaalt. De bank moet voor dat geld een nieuwe bestemming zoeken. De wederbeleggingsvergoeding bedraagt doorgaans drie maanden intrest. Als de jaarlijkse rente op uw hypotheek bijvoorbeeld 4 procent bedraagt, zult u op een vervroegde afbetaling van 15.000 euro zo'n 150 euro wederbeleggingsvergoeding betalen (1% van het bedrag). Dat weegt echter niet op tegen de intresten die u uitspaart over de resterende looptijd van de hypotheek.

U kan uw bankier altijd om een simulatie van een gedeeltelijke vervroegde afbetaling vragen. Zo'n simulatie is puur informatief en verplicht u tot niets.

Uw bankier zal u misschien een alternatief voorstellen voor uw spaargeld. Als hij een volledig risicoloos alternatief kan voorleggen dat gegarandeerd meer rendeert dan de rente op uw hypotheek, dan kunt u dat eventueel overwegen. Maar met een rente op tienjarige Belgische overheidsobligaties van nauwelijks 2,3 procent bruto is daar weinig kans op. In de huidige omstandigheden zult u om een hoger rendement te realiseren ook een risico op verlies moeten accepteren. Niet iedereen is daartoe bereid.

Hebt u de voorbije jaren een aardig bedrag op uw spaarrekening bij elkaar gespaard? Dan valt het misschien te overwegen een deel van uw hypotheek vervroegd terug te betalen. Zeker als de looptijd van de lening nog lang is, wegen de voordelen zwaarder dan de nadelen. De voordelen(+) Extra financiële ruimte: stel dat u 10 procent van het saldo van uw hypotheeklening afbetaalt. De maandelijkse aflossing zal dan ook met ongeveer 10 procent dalen. Dat betekent dat de aflossing een kleiner deel van uw maandelijkse netto-inkomen opeist, waardoor u meer kunt sparen. Uw gemoedsrust zal er misschien ook door toenemen. U kan er ook voor kiezen de aflossing gelijk te houden en de looptijd van de lening in te korten. (+) Lagere schuldsaldoverzekering: niet alleen de maandelijkse aflossing, ook de premie voor de schuldsaldoverzekering daalt. (+) Minder intresten: door het kapitaal versneld af te betalen kunt u de totale intrestlasten van uw hypotheek verlagen. Zeker voor leningen met een looptijd van meer dan twintig jaar heeft dat een aanzienlijk voordeel. De intresten die u op uw laagrentende spaarrekening verliest, wegen niet op tegen de intresten die u uitspaart door uw hypotheek versneld af te betalen. De nadelen:(-) Minder spaarreserve: het is belangrijk dat u na de gedeeltelijke afbetaling van uw hypotheek nog voldoende spaarreserve overhebt. Idealiter kunt u met die reserve minstens acht maanden uw normale uitgaven dekken. Als dat niet het geval is, kunt u het beste wachten met een gedeeltelijke afbetaling tot u een voldoende reserve hebt opgebouwd. (-) De hypotheekaftrek: de overheid stimuleert het bezit van een eigen woning door een deel van de aflossingen aftrekbaar van het belastbaar inkomen te maken. Dat voordeel is echter beperkt, en geldt enkel voor de enige woning. Voor een hypotheek met een looptijd van 25 jaar en een vaste intrestvoet van 4 procent volstaat ongeveer 85.000 euro om de hypotheekaftrek ten volle te benutten (rekening houdend met een indexatie van de maximale belastingaftrek). Ga met uw bankier na of de gedeeltelijke terugbetaling de maximale benutting van de hypotheekaftrek in gevaar brengt. (-) De wederbeleggingsvergoeding: de bank rekent een wederbeleggingsvergoeding aan op het bedrag dat u afbetaalt. De bank moet voor dat geld een nieuwe bestemming zoeken. De wederbeleggingsvergoeding bedraagt doorgaans drie maanden intrest. Als de jaarlijkse rente op uw hypotheek bijvoorbeeld 4 procent bedraagt, zult u op een vervroegde afbetaling van 15.000 euro zo'n 150 euro wederbeleggingsvergoeding betalen (1% van het bedrag). Dat weegt echter niet op tegen de intresten die u uitspaart over de resterende looptijd van de hypotheek. U kan uw bankier altijd om een simulatie van een gedeeltelijke vervroegde afbetaling vragen. Zo'n simulatie is puur informatief en verplicht u tot niets. Uw bankier zal u misschien een alternatief voorstellen voor uw spaargeld. Als hij een volledig risicoloos alternatief kan voorleggen dat gegarandeerd meer rendeert dan de rente op uw hypotheek, dan kunt u dat eventueel overwegen. Maar met een rente op tienjarige Belgische overheidsobligaties van nauwelijks 2,3 procent bruto is daar weinig kans op. In de huidige omstandigheden zult u om een hoger rendement te realiseren ook een risico op verlies moeten accepteren. Niet iedereen is daartoe bereid.