Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) bestudeert of hij een vermogenswinstbelasting in een nieuwe belastingverschuiving kan inpassen. Zijn collega Kris Peeters (CD&V) lanceert het idee van de dual income tax, een belasting op inkomsten uit arbeid en vermogen.
...

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) bestudeert of hij een vermogenswinstbelasting in een nieuwe belastingverschuiving kan inpassen. Zijn collega Kris Peeters (CD&V) lanceert het idee van de dual income tax, een belasting op inkomsten uit arbeid en vermogen.In de coalitie is er weerstand. Bart De Wever (N-VA) liet al verstaan dat enkel het vermogen van de rijkste mensen (de '1 procent') mag worden belast en dat de al sterk geviseerde middenklasse moet worden gespaard. Ook vreest hij dat vooral de woningeigenaars - en die zijn er meer in Vlaanderen dan in Wallonië - zullen opdraaien voor een nieuwe vermogenswinstbelasting. Federaal kan dat alleen gecompenseerd worden na een nieuwe staatshervorming. Vlaanderen kan weliswaar een eigen compensatie uitwerken (via een lagere personenbelastingen bijvoorbeeld), maar snijdt daarmee wel in zijn eigen vel. Het ziet er dus naar uit dat de dual income tax een bubble income tax wordt, een politieke zeepbel die zal ontploffen in het gezicht van Peeters & co.Een algemene aanpassing van het kadastraal inkomen kan een alternatief zijn voor die nieuwe en moeilijk te organiseren belasting. Nu wordt dat fictieve huurinkomen berekend op basis van een waardering van 1975. Dat heeft tot gevolg dat de woningen in de groene rand rond steden genieten van het lage kadastraal inkomen dat werd berekend in de tijd dat het nog plattelandsgemeentes waren. Stadsbewoners in mindere buurten worden dan weer belast op basis van een waardering uit de periode dat hun straat veel aantrekkelijker was.De Vlaamse minister van Wonen, Liesbeth Homans (N-VA), hield al terecht een pleidooi voor een aanpassing, om de fiscale last in de steden te verminderen. Minister van Financiën Van Overtveldt heeft de sleutel in handen om een einde te maken aan dat perverse effect. De vraag is of de N-VA-kiezers in de stad Antwerpen zwaarder wegen dan die in zijn dorp Kapellen.