De overstromingen werden erkend als natuurramp en 202 Waalse gemeenten werden getroffen. De ramp verwoestte heel wat gebouwen, waarvan sommige moeten worden gesloopt, en delen van het wegen-, water-, gas- en elektriciteitsnet.

Nu de wederopbouw volop aan de gang is, heeft de Waalse regering beslist om bepaalde werken vrij te stellen van bouwvergunning. Daardoor kan er sneller vooruit gewerkt zonder in overtreding te zijn.

Concreet gaat het om de plaatsing van modulaire woningen of bewoonbare containers, buitenparkeerplaatsen en gemeenschapsvoorzieningen, zoals bijvoorbeeld een fietsenstalling. Die zijn voor twee jaar vrijgesteld van een vergunning indien ze worden uitgevoerd door of voor de Waalse Maatschappij voor Huisvesting, openbare huisvestingsmaatschappijen, gemeenten of OCMW's.

Daarnaast is er ook een vergunningsvrijstelling voor één jaar voor getroffen bedrijven en zelfstandigen voor de plaatsing van installaties zoals een container, zowel op publiek als privaat domein.

Dezelfde vrijstelling van één jaar wordt verleend voor openbare diensten, ziekenhuizen, opvangcentra, revalidatiecentra of accommodatie voor gehandicapten, scholen, beroepsopleidingscentra, internaten en huizen voor studenten die afhankelijk zijn van een onderwijsinstelling, tehuizen voor kinderen, musea, theaters en culturele centra, erkende sekten of seculiere zeden en instellingen voor hoger onderwijs.

Voor sloop en werken die nodig zijn voor de stabiliteit van gebouwen, constructies of installaties die dreigen in te storten, wordt eveneens een ontheffing van vergunningen voorzien, mits de sloop of herstelling wordt bevolen door de burgemeester. Die vrijstellingen gelden alleen voor het grondgebied van gemeenten die getroffen werden door de ramp en zijn onderworpen aan voorwaarden.

De overstromingen werden erkend als natuurramp en 202 Waalse gemeenten werden getroffen. De ramp verwoestte heel wat gebouwen, waarvan sommige moeten worden gesloopt, en delen van het wegen-, water-, gas- en elektriciteitsnet. Nu de wederopbouw volop aan de gang is, heeft de Waalse regering beslist om bepaalde werken vrij te stellen van bouwvergunning. Daardoor kan er sneller vooruit gewerkt zonder in overtreding te zijn. Concreet gaat het om de plaatsing van modulaire woningen of bewoonbare containers, buitenparkeerplaatsen en gemeenschapsvoorzieningen, zoals bijvoorbeeld een fietsenstalling. Die zijn voor twee jaar vrijgesteld van een vergunning indien ze worden uitgevoerd door of voor de Waalse Maatschappij voor Huisvesting, openbare huisvestingsmaatschappijen, gemeenten of OCMW's.Daarnaast is er ook een vergunningsvrijstelling voor één jaar voor getroffen bedrijven en zelfstandigen voor de plaatsing van installaties zoals een container, zowel op publiek als privaat domein. Dezelfde vrijstelling van één jaar wordt verleend voor openbare diensten, ziekenhuizen, opvangcentra, revalidatiecentra of accommodatie voor gehandicapten, scholen, beroepsopleidingscentra, internaten en huizen voor studenten die afhankelijk zijn van een onderwijsinstelling, tehuizen voor kinderen, musea, theaters en culturele centra, erkende sekten of seculiere zeden en instellingen voor hoger onderwijs. Voor sloop en werken die nodig zijn voor de stabiliteit van gebouwen, constructies of installaties die dreigen in te storten, wordt eveneens een ontheffing van vergunningen voorzien, mits de sloop of herstelling wordt bevolen door de burgemeester. Die vrijstellingen gelden alleen voor het grondgebied van gemeenten die getroffen werden door de ramp en zijn onderworpen aan voorwaarden.