De niet-recupereerbare achterstallen gingen in dezelfde periode hoger van 2,7 tot 4,5 miljoen euro, blijkt uit het antwoord van Vlaams minister Freya Van den Bossche (sp.a) op een schriftelijke vraag van Carl Decaluwé (CD&V).

Volgens Van den Bossche is de stijging van de achterstallen in absolute cijfers onder meer het gevolg van een toenemend aantal woningen dat in de vermelde periode verhuurd werd.

In procentuele cijfers uitgedrukt, is de stijging minder sterk. Na een toename van 2,36 procent in 2005 tot 2,69 procent in 2006 is er sindsdien zelfs sprake van een stabilisatie. Ook voor de niet-recupereerbare achterstallen bleef in 2008 de stijging procentueel beperkt van 0,9 tot 1 procent van de totale huurvorderingen.

Uit het antwoord op een andere schriftelijke vraag van Decaluwé
blijkt dat de financiële situatie van de sociale huisvestingsmaatschappijen globaal genomen gezond is: "In globaliteit haalt de sector in 2008 een positief boekhoudkundig resultaat, is er een positieve vrije cashflow uit de gewone bedrijfsuitoefening en een solide liquiditeitsbasis".

Van de 92 sociale huisvestingsmaatschappijen kampten er in 2008 8 met een boekhoudkundig verlies.

De niet-recupereerbare achterstallen gingen in dezelfde periode hoger van 2,7 tot 4,5 miljoen euro, blijkt uit het antwoord van Vlaams minister Freya Van den Bossche (sp.a) op een schriftelijke vraag van Carl Decaluwé (CD&V). Volgens Van den Bossche is de stijging van de achterstallen in absolute cijfers onder meer het gevolg van een toenemend aantal woningen dat in de vermelde periode verhuurd werd. In procentuele cijfers uitgedrukt, is de stijging minder sterk. Na een toename van 2,36 procent in 2005 tot 2,69 procent in 2006 is er sindsdien zelfs sprake van een stabilisatie. Ook voor de niet-recupereerbare achterstallen bleef in 2008 de stijging procentueel beperkt van 0,9 tot 1 procent van de totale huurvorderingen. Uit het antwoord op een andere schriftelijke vraag van Decaluwé blijkt dat de financiële situatie van de sociale huisvestingsmaatschappijen globaal genomen gezond is: "In globaliteit haalt de sector in 2008 een positief boekhoudkundig resultaat, is er een positieve vrije cashflow uit de gewone bedrijfsuitoefening en een solide liquiditeitsbasis". Van de 92 sociale huisvestingsmaatschappijen kampten er in 2008 8 met een boekhoudkundig verlies.