De 34-jarige Siham Rahmuni was tot voor kort financieel en personeelsdirecteur bij Quares, nu wordt ze de CEO. "Ik behandelde de juridische en financiële aspecten van vastgoed", stelt ze. "De 70 vastgoedexperts onderbouwden hun dossiers technisch en commercieel. Dat wordt nu ook mijn taak. Het is ook de bedoeling meer synergie te creëren tussen die experts. We willen de referentie in vastgoeddiensten worden." Quares heeft een eigen vermogen van 4,9 miljoen tegenover 3,2 miljoen schulden, 8 miljoen euro omzet en een bedrijfscashflow van 12 procent. "Door nog meer in te zetten op kennis en kwaliteit zal die omzet de volgende vijf jaar met minstens een kwart stijgen", voorspelt Rahmuni.
...

De 34-jarige Siham Rahmuni was tot voor kort financieel en personeelsdirecteur bij Quares, nu wordt ze de CEO. "Ik behandelde de juridische en financiële aspecten van vastgoed", stelt ze. "De 70 vastgoedexperts onderbouwden hun dossiers technisch en commercieel. Dat wordt nu ook mijn taak. Het is ook de bedoeling meer synergie te creëren tussen die experts. We willen de referentie in vastgoeddiensten worden." Quares heeft een eigen vermogen van 4,9 miljoen tegenover 3,2 miljoen schulden, 8 miljoen euro omzet en een bedrijfscashflow van 12 procent. "Door nog meer in te zetten op kennis en kwaliteit zal die omzet de volgende vijf jaar met minstens een kwart stijgen", voorspelt Rahmuni. Herman Du Bois en Freddy Hoorens zijn aandeelhouders van Quares: "Freddy en ik zijn 56 en 55", zegt Du Bois. "Het is tijd voor vernieuwing, dus trekken we ons terug uit het actieve management. Zo kan Quares met een nieuwe ploeg werken aan de nieuwe strategie. Wij concentreren ons op de uitbouw en het beheer van onze fondsen." Met die fondsen bouwt Quares voor externe aandeelhouders een portfolio uit in winkelvastgoed of studentenhuisvesting (zie kader Fondsen). Quares is ook een woningmakelaar in Antwerpen, Sint-Niklaas en Mechelen. Het deed vorig jaar 250 verkopen met een totale waarde van 74 miljoen euro. Zo is het verantwoordelijk voor de prestigieuze projecten Zuiderpoort (Zurenborg) en Dams, de herbestemming van de school met die roepnaam in het centrum van Antwerpen. De groep beheert 1,8 miljoen vierkante meter commercieel vastgoed van derden in de Benelux. Met 3500 hectare bedrijfsterreinen in beheer is het in die niche marktleider in Vlaanderen. Quares oet ook het onderhoud en andere facilitaire diensten van dat vastgoed. Een verlengde van die activiteit is design and build. Die tak staat bedrijven bij in de renovatie of de herbestemming van vastgoed. Er is al kruisbestuiving binnen Quares. "Door het beheer van vastgoed hebben we ook veel kennis in huis over technische aspecten, die we kunnen uitspelen bij de verkoop van panden", stelt Bart De Smedt, chief innovation officer. "Onze makelaars weten ook perfect wat de potentiële kopers verwachten van hun pand, wat van belang kan zijn bij eigen aankopen. Als een gebouw niet meer aantrekkelijk is, kan onze interne expertise over duurzame innovatie oplossingen bieden. Dezelfde wisselwerking geldt voor onze kennis van de financiële kant van de zaak, die we als fondsenexpert verwierven. Die kunnen we inzetten door projectontwikkelaars bij te staan bij de uitbouw van hun vastgoed of eigenaars bij de omschakeling naar een ander type van gebouw, duurzamer of met een andere bestemming. Advies gebeurt tegen een ereloon, maar we hopen dat we later de gebouwen ook kunnen verkopen als makelaar, of ze professioneel beheren." Quares is al een consultant bij de subsidiebegeleiding van projecten, voor lokale besturen en bij de uitbouw van bedrijventerreinen (samen 154 miljoen euro). Daarbij horen ook milieubegeleiding, projectondersteuning, strategisch advies en marktonderzoek. "Op basis van de data over de energievoorziening en het gedrag van de gebruikers kunnen wij strategisch advies geven", meldt De Smedt. "De tijd dat de beheerder enkel met de sleutels op zak zijn ronde deed, is voorbij." Door een automatisering van repetitieve taken zoals de facturatie en de opvolging, wil Quares zijn medewerkers ook tijd geven advies met toegevoegde waarde te verstrekken. Dat kan erg breed en anticiperend gebeuren, zoals bij de uitbouw van Blue Gate Antwerp. Dat is een project onder beheer van Quares, in combinatie met aannemer en saneringsbedrijf DEME, en de projectmanagementadviseur Bopro. Ook de overheden en PMV zijn betrokken. "We zullen het terrein en de gebouwen tien jaar beheren", zegt De Smedt. "Dan zijn we het liefste betrokken bij de conceptfase. Dat is ook het geval bij Dams. We zullen er de exclusieve makelaar voor zijn. Het is voor de projectontwikkelaar nuttig als hij een beroep kan doen op onze marktkennis bij de uitbouw." Rahmuni stelt vast dat de synergie te weinig wordt uitgespeeld. "Onze makelaars, vastgoedbeheerders en fondsenspecialisten verwezenlijken projecten waarop ze intern elk afzonderlijk worden beoordeeld. De uitwisseling van informatie gebeurt niet systematisch. Zo blijven samenwerkingsmogelijkheden onder de radar. Dat moet veranderen. Quares heeft in elk van zijn activiteiten ettelijke concurrenten. Maar niemand in het Belgische vastgoedlandschap kan zoveel kennis bundelen als wij. Het is mijn hoofdtaak onze troef als kennisbedrijf uit te spelen. De schotten tussen de experts van Quares moeten weg." Naast Rahmuni bestaat de nieuwe directie uit Bart De Smedt en operationeel directeur Sonny Catelin. De Smedt: "Siham was niet verbonden met een van de activiteiten van de groep. Dat betekent dat ze in staat is knopen door te hakken om Quares te laten draaien als een geoliede machine." Volgens Rahmuni is er vraag naar de nieuwe aanpak van Quares. "Vastgoed staat voor een kantelmoment", redeneert ze. Er is vraag naar woon- en kantooreenheden die flexibel inzetbaar worden naargelang de behoefte van de gebruiker. Er zijn minder vaste werkplaatsen. Kantoren worden omgevormd tot duurzame wooneenheden. Gemeenschappelijke ruimtes met veel groen in verdichte stedelijke wooneenheden worden de norm. De jonge generatie gaat anders om met vastgoed dan de Vlaamse babyboomers met de baksteen in de maag. Ook nieuwe vormen van mobiliteit, zoals deelwagens en -fietsen, vragen andere woon-, winkel- en kantoorcomplexen en logistiek. Rahmuni: "Duurzaamheid is geen modewoord, maar vormt de kern van vastgoed. Onze klanten eisen dat we verder kijken dan de stenen die we verhuren, beheren of verkopen. De uitvoerders in de vastgoedwereld moeten zich omvormen tot strategische partners. Wie dat niet doet, verliest zijn bestaansreden."