Naar verluidt zou men minder schenkingsrechten moeten betalen als men een onroerend goed schenkt 'in schijfjes', om de drie jaar. Kan dat als een onroerend goed in een patrimoniumvennootschap zit?Een dergelijke schenking in schijfjes om de drie jaar, ook wel 'stripteaseschenking' genoemd, is inderdaad een wettelijke manier om minder schenkingsrechten te betalen.

Een stripteaseschenking is vooral nuttig bij het schenken van onroerende goederen, omdat daar opklimmende schenkingsrechten gelden tussen ouder en kind, van 3 % oplopend tot 30 % (in alle drie de gewesten). Een schenking in schijfjes om de drie jaar dient om die opklimmende tarieven te doorbreken en terug te vallen op de lagere tarieven.

Als u echter de onroerende goederen in een patrimoniumvennootschap inbrengt (bijvoorbeeld een bvba of een nv), dan worden ze roerend, want dan zijn het aandelen geworden. Houd er wel rekening mee dat u 10 % registratierechten betaalt (12,5 % in Wallonië en Brussel) als u onroerende goederen die geheel of gedeeltelijk voor bewoning bestemd zijn inbrengt in de vennootschap.

De aandelen van de vennootschap kan u via de notaris schenken aan het vlakke tarief van 3 % of zonder schenkingsrechten voor de Nederlandse notaris. In dat laatste geval moet de schenker nog wel drie jaar in leven blijven.

Johan Adriaens, Onafhankelijk vermogensplanner, Vennoot-zaakvoerder Neven & Partners BVBA

Naar verluidt zou men minder schenkingsrechten moeten betalen als men een onroerend goed schenkt 'in schijfjes', om de drie jaar. Kan dat als een onroerend goed in een patrimoniumvennootschap zit?Een dergelijke schenking in schijfjes om de drie jaar, ook wel 'stripteaseschenking' genoemd, is inderdaad een wettelijke manier om minder schenkingsrechten te betalen. Een stripteaseschenking is vooral nuttig bij het schenken van onroerende goederen, omdat daar opklimmende schenkingsrechten gelden tussen ouder en kind, van 3 % oplopend tot 30 % (in alle drie de gewesten). Een schenking in schijfjes om de drie jaar dient om die opklimmende tarieven te doorbreken en terug te vallen op de lagere tarieven. Als u echter de onroerende goederen in een patrimoniumvennootschap inbrengt (bijvoorbeeld een bvba of een nv), dan worden ze roerend, want dan zijn het aandelen geworden. Houd er wel rekening mee dat u 10 % registratierechten betaalt (12,5 % in Wallonië en Brussel) als u onroerende goederen die geheel of gedeeltelijk voor bewoning bestemd zijn inbrengt in de vennootschap. De aandelen van de vennootschap kan u via de notaris schenken aan het vlakke tarief van 3 % of zonder schenkingsrechten voor de Nederlandse notaris. In dat laatste geval moet de schenker nog wel drie jaar in leven blijven. Johan Adriaens, Onafhankelijk vermogensplanner, Vennoot-zaakvoerder Neven & Partners BVBA