De prijs van de woningen steeg sinds 2010 nominaal met 9,3 procent. Dat is weinig in vergelijking met andere landen. Volgens de residentiële vastgoedprijsindex van de federale overheidsdienst Economie stegen de woningprijzen in België in 2015 met 1,5 procent. De stijging was hoger voor nieuwe woningen (4,2 procent) dan op de secundaire markt (0,6 procent).
...

De prijs van de woningen steeg sinds 2010 nominaal met 9,3 procent. Dat is weinig in vergelijking met andere landen. Volgens de residentiële vastgoedprijsindex van de federale overheidsdienst Economie stegen de woningprijzen in België in 2015 met 1,5 procent. De stijging was hoger voor nieuwe woningen (4,2 procent) dan op de secundaire markt (0,6 procent).De prijzen voor nieuwe woningen stegen in 2015 in twaalf van de vijftien onderzochte landen, evenveel als in 2014. "Dat toont de stabiliteit van de Europese residentiële vastgoedmarkt aan", aldus Deloitte. De sterkste groei werd net als vorig jaar opgetekend in Ierland (plus 27 procent).Deloitte stelt in België geen overaanbod of hoge schuldopbouw door de gezinnen vast. Een risico is de aanpassing van het fiscale regime bij de verwerving van een woning, wat in alle drie van de gewesten is gebeurd. Frédéric Sohet, Real Estate & Construction Industry Leader (Deloitte Belgium): "De afschaffing van de woonbonus in Vlaanderen heeft niet geleid tot een daling van de vastgoedprijzen. Door de lage rentevoeten is het aantal transacties (plus 6,4 procent) en de waarde van de hypothecaire kredieten (plus 23,5 procent) zelfs significant toegenomen tegenover van 2014. We verwachten dat de matige stijging van de woningprijzen in België - in lijn met de inflatie -zal aanhouden. De Belgische residentiële vastgoedmarkt blijft stabiel en heeft ook tijdens de crisisjaren goed gepresteerd."Op bepaalde locaties dreigt wel een groot verschil tussen vraag en aanbod. Sohet wijst ook op het risico voor investeerders-verhuurders van woningen. "Op lange termijn is het de vraag of de scherpe rendementen op bepaalde residentiële investeringsproducten haalbaar blijven."De studie van Deloitte meet de betaalbaarheid van woningen aan de hand van het aantal brutojaarlonen dat nodig is om een standaard nieuwbouwwoning van zeventig vierkante meter aan te kopen. Met een ratio van 3,7 is België, samen met Duitsland en Nederland, een van de landen waar woningen het meest betaalbaar zijn.