De Belgische huizenmarkt is overgewaardeerd, stelt de ESRB in zijn recentste rapport. De Europese risicowaakhond schat de overwaardering van Belgisch residentieel vastgoed op 15 procent, het Internationaal Monetair Fonds (IMF) spreekt van 8 procent en onze eigen toezichthouder, de Nationale Bank (NBB), van 6 procent. Hoe dan ook staan de Belgische woningprijzen op het hoogste punt in achttien jaar. En dat houdt risico's in.
...