Het Vlaamse Grond- en Pandendecreet van 2009 verplicht gemeenten om bij het aansnijden van nieuwe verkavelingen een gedeelte te reserveren voor sociale woningen. Maar in gemeenten die al veel sociale woningen hebben, wordt die verplichting als "betuttelend" ervaren, meent minister Van den Bossche.

Bovendien is het voor de sociale mix en de leefbaarheid van buurten niet altijd zinvol om extra sociale woningen te bouwen op plaatsen waar er al veel sociale huisvesting is.

Daarom heeft de sp.a-minister beslist om gemeenten die al een
behoorlijk pak sociale woningen hebben (10 procent) niet langer te verplichten om nog extra sociale woningen te voorzien bij het aansnijden van nieuwe kavels. Dat betekent evenwel niet dat die gemeenten geen sociale woningen meer moeten bouwen, maar ze krijgen meer vrijheid om zelf te bepalen waar ze die bouwen.

Momenteel hebben 27 gemeenten meer dan 10 procent sociale woningen. Nog eens 23 gemeenten hebben er meer dan acht procent.

Het Vlaamse Grond- en Pandendecreet van 2009 verplicht gemeenten om bij het aansnijden van nieuwe verkavelingen een gedeelte te reserveren voor sociale woningen. Maar in gemeenten die al veel sociale woningen hebben, wordt die verplichting als "betuttelend" ervaren, meent minister Van den Bossche. Bovendien is het voor de sociale mix en de leefbaarheid van buurten niet altijd zinvol om extra sociale woningen te bouwen op plaatsen waar er al veel sociale huisvesting is. Daarom heeft de sp.a-minister beslist om gemeenten die al een behoorlijk pak sociale woningen hebben (10 procent) niet langer te verplichten om nog extra sociale woningen te voorzien bij het aansnijden van nieuwe kavels. Dat betekent evenwel niet dat die gemeenten geen sociale woningen meer moeten bouwen, maar ze krijgen meer vrijheid om zelf te bepalen waar ze die bouwen.Momenteel hebben 27 gemeenten meer dan 10 procent sociale woningen. Nog eens 23 gemeenten hebben er meer dan acht procent.