Na jarenlang aanslepen, krijgt het Brugse stadiondossier dan toch groen licht. De Raad van State gaf een gunstig advies voor het nieuwe ruimtelijke plan dat in november vorig jaar werd ingediend. Dat plan kwam tegemoet aan de kritiek van de Raad van State op het oorspronkelijke plan dat in oktober nog werd vernietigd.

De Raad van State had toen vooral kritiek op de "bovenmaatse parking" en het ruimtegebruik in de oorspronkelijke plannen. Het nieuwe plan speelde daarop in door een gelaagde parking te voorzien die slechts tien procent van de zone voor het stadion zal innemen. Ook werd de landschappelijke buffer verdubbeld naar 60 meter breed en werd er ruimte voorzien voor ecologie, kleinschalige landschapselementen.

Die aanpassingen zorgden uiteindelijk voor een gunstig advies. De Vlaamse regering gaf daarop haar goedkeuring voor het GRUP. Het besluit wordt nu gepubliceerd in het staatsblad. Vijftien dagen na die publicatie treedt het GRUP in werking. Daartegen zijn wel nog beroepsprocedures mogelijk.

Kabinet Demir vermeldt daarbij dat er de afgelopen maanden gesprekken zijn gevoerd met de beroepsindieners tegen het vorige uitvoeringsplan om een procedureslag te vermijden.

Na jarenlang aanslepen, krijgt het Brugse stadiondossier dan toch groen licht. De Raad van State gaf een gunstig advies voor het nieuwe ruimtelijke plan dat in november vorig jaar werd ingediend. Dat plan kwam tegemoet aan de kritiek van de Raad van State op het oorspronkelijke plan dat in oktober nog werd vernietigd. De Raad van State had toen vooral kritiek op de "bovenmaatse parking" en het ruimtegebruik in de oorspronkelijke plannen. Het nieuwe plan speelde daarop in door een gelaagde parking te voorzien die slechts tien procent van de zone voor het stadion zal innemen. Ook werd de landschappelijke buffer verdubbeld naar 60 meter breed en werd er ruimte voorzien voor ecologie, kleinschalige landschapselementen. Die aanpassingen zorgden uiteindelijk voor een gunstig advies. De Vlaamse regering gaf daarop haar goedkeuring voor het GRUP. Het besluit wordt nu gepubliceerd in het staatsblad. Vijftien dagen na die publicatie treedt het GRUP in werking. Daartegen zijn wel nog beroepsprocedures mogelijk. Kabinet Demir vermeldt daarbij dat er de afgelopen maanden gesprekken zijn gevoerd met de beroepsindieners tegen het vorige uitvoeringsplan om een procedureslag te vermijden.