"De Raad van State vernietigt het besluit van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur van 30 mei 2012 waarbij aan de NV Uplace de gevraagde milieuvergunning wordt verleend", luidt het in het arrest.

Nadat de provincie Vlaams-Brabant in september 2011 geen milieuvergunning aan Uplace had toegekend, besloot de Vlaamse regering met minister van Natuur en Leefmilieu Joke Schauvliege in mei 2012 die beslissing te overrulen en toch een vergunning te verlenen. Daarop trok een aantal partijen naar de Raad van State, waaronder de provincie, de steden Leuven en Vilvoorde, Bond Beter Leefmilieu, de Brusselse Raad voor het Leefmilieu en Greenpeace. Zij krijgen nu gelijk van het administratief rechtscollege.

De auditeur van de Raad van State had in december van vorig jaar overigens al negatief advies gegeven over de milieuvergunning van het winkelcomplex Uplace in Machelen. De auditeur was van oordeel dat de Vlaamse regering zich 'niet onpartijdig' had opgesteld in het dossier.

Uplace is een megaproject van Bart Verhaeghe, voorzitter van Club Brugge. De projectontwikkelaar had aanvankelijk de ambitie om in de loop van 2013 de werfwerkzaamheden aan te vatten. De opening zou in dat geval gepland zijn voor 2016.

De Vilvoordse schepenen Jo De Ro en Johan Claus reageerden woensdag alvast 'zeer tevreden' op het nieuws dat de Raad van State de milieuvergunning van Uplace vernietigd heeft. Volgens de Open Vld'ers volgde het administratieve rechtscollege de belangrijkste argumenten van de stad Vilvoorde.

Uplace reageert verbaasd

Uplace zelf reageert verbaasd op het arrest van de Raad van State, maar verwacht vlug een nieuwe milieuvergunning, blijkt uit een persbericht. Volgens Uplace toont het arrest aan dat er 'zich een groot probleem van rechtsonzekerheid stelt in Vlaanderen', aangezien het project in 2009 door de Vlaamse overheid werd gekozen als 'het beste en meest innovatieve en duurzame project' om in het reconversiegebied Machelen - Vilvoorde opnieuw werkgelegenheid en economische groei te realiseren.

Uplace maakt zich sterk dat de goedkeuring door de Vlaamse overheid steunt op een strenge, objectieve analyse van verschillende mogelijke projecten. Uplace voegt eraan toe dat het al 70 miljoen euro in het project investeerde in de veronderstelling dat de engagementen in het convenant zouden worden nageleefd.(Belga/BO)

Kroniek van een gefnuikt vastgoedproject

Het dossier 'Uplace' sleept al een hele tijd aan. Een overzicht.

- Het betrokken brownfieldconvenant dat het pad effende dateert van de laatste ministerraad van de Vlaamse regering-Peeters I, met CD&V, sp.a en Open Vld.

- Het brownfieldcontract met Uplace werd in 2009, vlak voor de verkiezingen, afgesloten. De bedoeling was de sterk verontreinigende terreinen naast de voormalige Renaultfabriek in Machelen om te zetten in nieuwe projecten.

- Op de site aan de Woluwelaan onder de brug van Vilvoorde moest op termijn een winkel- en ontspanningscomplex komen van meer dan 190.000 vierkante meter. Een kwart daarvan wordt voorzien voor 'beleveniswinkels', een ander kwart voor kantoren en cafés, pleinen, restaurants en een hotel. Blikvanger moet het meer dan 90 meter hoge torengebouw worden. Het kostenplaatje van het project, dat 3.100 nieuwe jobs zou opleveren, ligt om en bij 600 miljoen euro.

- Huidig Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening Philippe Muyters (N-VA) voorzag Uplace al van een bouwvergunning. Het provinciebestuur van Vlaams-Brabant schaarde zich echter niet achter een brownfieldconvenant en weigerde een milieuvergunning uit te vaardigen.

- Uplace ging daar met succes tegen in beroep bij minister van Natuur en Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V). Nochtans kreeg het project een negatief advies van de Gewestelijke Milieuvergunningscommissie. Schauvliege besliste daar echter geen rekening mee te houden en het project te vergunnen. Daarop trokken milieuorganisaties Greenpeace, Bond Beter Leefmilieu en BRAL (de Brusselse Raad voor het Leefmilieu) naar de Raad van State.

- Eind 2012 schorste de Raad van State de milieuvergunning al. Volgens het rechtscollege was onvoldoende duidelijk of de site wel goed ontsloten kon worden. En ook de auditeur van de Raad van State sprak zich al uit voor een vernietiging. In het eindarrest volgt de Raad van State nu.

- Uplace kon van in het begin al op veel tegenkanting rekenen. Onder meer Leuven en Vilvoorde waren tegen, maar ook de Brusselse Raad voor Leefmilieu (BRAL) en Unizo vinden het project van bij de start geen goed idee. Mobiliteitsexperten vrezen verkeersproblemen, volgens milieuspecialisten zorgt het complex voor veel te hoge hoeveelheden fijn stof en zelfstandigen vrezen een aderlating voor de kleinhandel in de stadskernen.

"De Raad van State vernietigt het besluit van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur van 30 mei 2012 waarbij aan de NV Uplace de gevraagde milieuvergunning wordt verleend", luidt het in het arrest. Nadat de provincie Vlaams-Brabant in september 2011 geen milieuvergunning aan Uplace had toegekend, besloot de Vlaamse regering met minister van Natuur en Leefmilieu Joke Schauvliege in mei 2012 die beslissing te overrulen en toch een vergunning te verlenen. Daarop trok een aantal partijen naar de Raad van State, waaronder de provincie, de steden Leuven en Vilvoorde, Bond Beter Leefmilieu, de Brusselse Raad voor het Leefmilieu en Greenpeace. Zij krijgen nu gelijk van het administratief rechtscollege.De auditeur van de Raad van State had in december van vorig jaar overigens al negatief advies gegeven over de milieuvergunning van het winkelcomplex Uplace in Machelen. De auditeur was van oordeel dat de Vlaamse regering zich 'niet onpartijdig' had opgesteld in het dossier. Uplace is een megaproject van Bart Verhaeghe, voorzitter van Club Brugge. De projectontwikkelaar had aanvankelijk de ambitie om in de loop van 2013 de werfwerkzaamheden aan te vatten. De opening zou in dat geval gepland zijn voor 2016. De Vilvoordse schepenen Jo De Ro en Johan Claus reageerden woensdag alvast 'zeer tevreden' op het nieuws dat de Raad van State de milieuvergunning van Uplace vernietigd heeft. Volgens de Open Vld'ers volgde het administratieve rechtscollege de belangrijkste argumenten van de stad Vilvoorde. Uplace reageert verbaasdUplace zelf reageert verbaasd op het arrest van de Raad van State, maar verwacht vlug een nieuwe milieuvergunning, blijkt uit een persbericht. Volgens Uplace toont het arrest aan dat er 'zich een groot probleem van rechtsonzekerheid stelt in Vlaanderen', aangezien het project in 2009 door de Vlaamse overheid werd gekozen als 'het beste en meest innovatieve en duurzame project' om in het reconversiegebied Machelen - Vilvoorde opnieuw werkgelegenheid en economische groei te realiseren. Uplace maakt zich sterk dat de goedkeuring door de Vlaamse overheid steunt op een strenge, objectieve analyse van verschillende mogelijke projecten. Uplace voegt eraan toe dat het al 70 miljoen euro in het project investeerde in de veronderstelling dat de engagementen in het convenant zouden worden nageleefd.(Belga/BO)