De federatie wijst er echter meteen ook op dat het moeilijk is om op basis van zes maanden conclusies te trekken. De daling is sterker in Vlaanderen (-3,1 procent) dan in Wallonië (-1 procent).

'Op de immomarkt was er in de eerste zes maanden van het jaar veel activiteit, maar dat was anders wat betreft de gronden', aldus notaris Renaud Grégoire. 'Dat heeft de prijzen ook gevoelig doen kalmeren. Maar het is heel moeilijk om conclusies te trekken op zes maanden. Op vijf jaar tijd is de prijs van landbouwgrond met 22,9 procent gestegen. In 2014 kostte een hectare grond gemiddeld nog 36.379 euro, en dit jaar is dat 44.696 euro', luidt het. Die prijs ligt 3,9 pct lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Duurste provincie blijft West-Vlaanderen, met een gemiddelde prijs van 60.400 euro per hectare.

In Luxemburg is de grond het goedkoopst, 24.744 euro per hectare.

De federatie stelt ook vast dat er in heel het land meer kleine percelen, van een hectare of nog minder, verkocht worden.

De lagere prijzen zijn te verklaren door onder meer de hervorming van het pachtdecreet in het Waals gewest, dat op 1 januari 2020 van kracht wordt. Die hervorming zet mogelijke verkopers aan tot temporiseren. Daarnaast spelen de lagere rentevoeten: weinig mensen zijn geneigd te verkopen, enkel om geld op het spaarboekje te zetten. Een laatste reden is de grote mate van onzekerheid over de toekomst van de landbouw, zegt Grégoire.

De federatie wijst er echter meteen ook op dat het moeilijk is om op basis van zes maanden conclusies te trekken. De daling is sterker in Vlaanderen (-3,1 procent) dan in Wallonië (-1 procent).'Op de immomarkt was er in de eerste zes maanden van het jaar veel activiteit, maar dat was anders wat betreft de gronden', aldus notaris Renaud Grégoire. 'Dat heeft de prijzen ook gevoelig doen kalmeren. Maar het is heel moeilijk om conclusies te trekken op zes maanden. Op vijf jaar tijd is de prijs van landbouwgrond met 22,9 procent gestegen. In 2014 kostte een hectare grond gemiddeld nog 36.379 euro, en dit jaar is dat 44.696 euro', luidt het. Die prijs ligt 3,9 pct lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Duurste provincie blijft West-Vlaanderen, met een gemiddelde prijs van 60.400 euro per hectare. In Luxemburg is de grond het goedkoopst, 24.744 euro per hectare. De federatie stelt ook vast dat er in heel het land meer kleine percelen, van een hectare of nog minder, verkocht worden. De lagere prijzen zijn te verklaren door onder meer de hervorming van het pachtdecreet in het Waals gewest, dat op 1 januari 2020 van kracht wordt. Die hervorming zet mogelijke verkopers aan tot temporiseren. Daarnaast spelen de lagere rentevoeten: weinig mensen zijn geneigd te verkopen, enkel om geld op het spaarboekje te zetten. Een laatste reden is de grote mate van onzekerheid over de toekomst van de landbouw, zegt Grégoire.