Batibouw opent zijn deuren. Het jaarlijkse bouwfestival belooft weer een succes te worden. Toch zijn bouwgronden schaars in Vlaanderen. Minister van Ruimtelijke Ordening Philippe Muyters breekt in Trends de lans voor meer soepelheid: "Het probleem is de stempel op elke lap grond. Het is of een bouwperceel, of geschikt voor de industrie, landbouw of natuur. Ik pleit voor een alternatief, waarbij een project een multifunctionele bestemming krijgt."

De minister wil overleg in een vroeg stadium, waarbij alle partijen aftoetsen wat mogelijk is. Soms zijn er bezwaren tegen plannen op basis van een zeer specifieke klacht, de vrees bijvoorbeeld dat een bedrijventerrein tot lawaaihinder leidt. "Zo'n bezwaar kan in een zeer vroege fase verholpen worden, zonder dat heel het project gekelderd moet worden", aldus Muyters. "Daarom formuleert de Vlaamse regering in de visienota 'Versnellen van investeringsprojecten' een nieuw beslissings- en consultatiemodel. Dat houdt in een vroeger stadium met bezwaren rekening. Van elf stappen met vijf openbare onderzoeken gaan we naar vijf stappen met twee consultaties en drie beslissingsmomenten. Voor het einde van de zomer moet het ontwerp van de nieuwe procedure klaar zijn gemaakt door de betrokken ministers."

De visienota gaat uit van een soort trechter waarbij privé- en infrastructuurwerken steeds concreter worden. De dialoog begint eerst over de grote contouren en eindigt met een startbeslissing. Dat is de beleidsintentie voor het project. Als er geen succesvol juridisch verzet is, kan er niet meer op teruggekomen worden. Muyters: "Ook niet politiek, trouwens."

De overheid stelt een projectopvolger aan, die op alle niveaus aftoetst wat kan. Alle partijen, administratie en privé, hebben een aanspreekpunt. Deze fase wordt afgesloten met een publieke consultatieronde. Hierop volgt een voorkeurbesluit. Dit wordt volgens Muyters "een point of no return".

Over de uitwerking van het project wordt het publiek later geraadpleegd, maar alleen over de details, niet over het principe. Aan het einde volgt het projectbesluit waarbij alle vergunningen, machtigingen en andere formaliteiten worden uitgewerkt.

Muyters: "We willen de periode tussen aanvraag en vergunningen inkorten tot twee jaar. Hoe verloopt zo'n vergunningsproces vandaag? Een ontwikkelaar meldt de administratie dat hij een project wil realiseren en voert daarvoor gesprekken met de ambtenaar. Tot op het ogenblik van de uiteindelijke vergunning, heeft de ontwikkelaar eigenlijk geen zekerheid over het project. Nu overlegt hij met de administratie om het project bij te schaven waar nodig. Bouwen wordt een kwestie van geven en nemen."

H.B.

Het volledige interview leest u in Trends van deze week

Batibouw opent zijn deuren. Het jaarlijkse bouwfestival belooft weer een succes te worden. Toch zijn bouwgronden schaars in Vlaanderen. Minister van Ruimtelijke Ordening Philippe Muyters breekt in Trends de lans voor meer soepelheid: "Het probleem is de stempel op elke lap grond. Het is of een bouwperceel, of geschikt voor de industrie, landbouw of natuur. Ik pleit voor een alternatief, waarbij een project een multifunctionele bestemming krijgt." De minister wil overleg in een vroeg stadium, waarbij alle partijen aftoetsen wat mogelijk is. Soms zijn er bezwaren tegen plannen op basis van een zeer specifieke klacht, de vrees bijvoorbeeld dat een bedrijventerrein tot lawaaihinder leidt. "Zo'n bezwaar kan in een zeer vroege fase verholpen worden, zonder dat heel het project gekelderd moet worden", aldus Muyters. "Daarom formuleert de Vlaamse regering in de visienota 'Versnellen van investeringsprojecten' een nieuw beslissings- en consultatiemodel. Dat houdt in een vroeger stadium met bezwaren rekening. Van elf stappen met vijf openbare onderzoeken gaan we naar vijf stappen met twee consultaties en drie beslissingsmomenten. Voor het einde van de zomer moet het ontwerp van de nieuwe procedure klaar zijn gemaakt door de betrokken ministers." De visienota gaat uit van een soort trechter waarbij privé- en infrastructuurwerken steeds concreter worden. De dialoog begint eerst over de grote contouren en eindigt met een startbeslissing. Dat is de beleidsintentie voor het project. Als er geen succesvol juridisch verzet is, kan er niet meer op teruggekomen worden. Muyters: "Ook niet politiek, trouwens." De overheid stelt een projectopvolger aan, die op alle niveaus aftoetst wat kan. Alle partijen, administratie en privé, hebben een aanspreekpunt. Deze fase wordt afgesloten met een publieke consultatieronde. Hierop volgt een voorkeurbesluit. Dit wordt volgens Muyters "een point of no return". Over de uitwerking van het project wordt het publiek later geraadpleegd, maar alleen over de details, niet over het principe. Aan het einde volgt het projectbesluit waarbij alle vergunningen, machtigingen en andere formaliteiten worden uitgewerkt. Muyters: "We willen de periode tussen aanvraag en vergunningen inkorten tot twee jaar. Hoe verloopt zo'n vergunningsproces vandaag? Een ontwikkelaar meldt de administratie dat hij een project wil realiseren en voert daarvoor gesprekken met de ambtenaar. Tot op het ogenblik van de uiteindelijke vergunning, heeft de ontwikkelaar eigenlijk geen zekerheid over het project. Nu overlegt hij met de administratie om het project bij te schaven waar nodig. Bouwen wordt een kwestie van geven en nemen." H.B. Het volledige interview leest u in Trends van deze week