Het MER, geschreven door het studiebureau Technum na eerdere opmerkingen van de betrokken administraties, verleent met een park-and-ridesysteem rechtstreeks toegang tot de parking en ontlast de huidige op- en afritten volledig. "Dat betekent liefst 40 procent minder verkeer op de Brusselse ring", weet CEO Paul Gheysens. "De nieuwe capaciteit is zelfs groter dan de bestaande verkeersdrukte. Dat zal een positief mobiliteitseffect hebben tot op de opritten in Wemmel en Grimbergen."

Zal het nieuwe stadion dan geen extra verkeer op die plaats teweegbrengen? "Jawel, maar dat verkeer naar Batibouw, het Anderlechtstadion en andere evenementen zou anders ook via de ring gebeuren", weet projectleider Simon Gheysens. "Nu springen we er intelligenter mee om door het eerder of gericht af te leiden. Als privébedrijf dragen we zo ons steentje bij tot mobiliteitsoplossingen."

De nieuwe plannen voorzien ook 65 procent meer groen dan in de eerste tekeningen en meer ruimte voor bussen, fietsers en voetgangers. De gebruikers van de metro zouden via de nieuwe toegang worden afgeleid.

Het nieuwe MER wordt nu opnieuw bekeken door de administraties. Houdt een wijziging van de vroegere plannen geen vertraging in het van het project, waarvan de kostprijs wordt geschat op 300 miljoen euro? "We houden rekening met gewijzigde situaties", poneert Simon Gheysens. "Onze interne einddatum voor de ruwbouw is einde 2018. Vanaf 2019 willen we het stadion en de parking klaar hebben, om zo beter zicht te krijgen op de werking als stadion voor RSC Anderlecht. Zo kunnen we het beheer optimaliseren voor het Europees Kampioenschap voetbal. We hebben in Gent al bewezen dat we snel en efficiënt kunnen bouwen."

Het MER, geschreven door het studiebureau Technum na eerdere opmerkingen van de betrokken administraties, verleent met een park-and-ridesysteem rechtstreeks toegang tot de parking en ontlast de huidige op- en afritten volledig. "Dat betekent liefst 40 procent minder verkeer op de Brusselse ring", weet CEO Paul Gheysens. "De nieuwe capaciteit is zelfs groter dan de bestaande verkeersdrukte. Dat zal een positief mobiliteitseffect hebben tot op de opritten in Wemmel en Grimbergen."Zal het nieuwe stadion dan geen extra verkeer op die plaats teweegbrengen? "Jawel, maar dat verkeer naar Batibouw, het Anderlechtstadion en andere evenementen zou anders ook via de ring gebeuren", weet projectleider Simon Gheysens. "Nu springen we er intelligenter mee om door het eerder of gericht af te leiden. Als privébedrijf dragen we zo ons steentje bij tot mobiliteitsoplossingen."De nieuwe plannen voorzien ook 65 procent meer groen dan in de eerste tekeningen en meer ruimte voor bussen, fietsers en voetgangers. De gebruikers van de metro zouden via de nieuwe toegang worden afgeleid.Het nieuwe MER wordt nu opnieuw bekeken door de administraties. Houdt een wijziging van de vroegere plannen geen vertraging in het van het project, waarvan de kostprijs wordt geschat op 300 miljoen euro? "We houden rekening met gewijzigde situaties", poneert Simon Gheysens. "Onze interne einddatum voor de ruwbouw is einde 2018. Vanaf 2019 willen we het stadion en de parking klaar hebben, om zo beter zicht te krijgen op de werking als stadion voor RSC Anderlecht. Zo kunnen we het beheer optimaliseren voor het Europees Kampioenschap voetbal. We hebben in Gent al bewezen dat we snel en efficiënt kunnen bouwen."