Momenteel staan meer dan 60.000 mensen in Vlaanderen op een wachtlijst voor een sociale huurwoning. Hoewel de overheid stelselmatig sociale woningen bijbouwt, neemt de lengte van die wachtlijst niet of nauwelijks af. Slechts vier procent van de sociale huurders verlaat de sociale huisvesting om een eigen woning te kopen of op de private markt te huren.

Vlaams parlementslid Mercedes Van Volcem pleit voor maatregelen die de doorstroming in de sociale huisvesting verhogen. Financieel sterkere sociale huurders moeten aangemoedigd worden om door te stromen naar de private huurmarkt of om, met de hulp van een sociale lening, een woning te kopen.

De liberalen pleiten er bovendien voor om nieuwe huurcontracten in de sociale huisvesting tijdelijk te maken, met een herziening na drie, zes en negen jaar. In Wallonië heeft de bevoegde Ecolo-minister Jean-Marc Nollet onlangs een gelijkaardig systeem ingevoerd.

Momenteel staan meer dan 60.000 mensen in Vlaanderen op een wachtlijst voor een sociale huurwoning. Hoewel de overheid stelselmatig sociale woningen bijbouwt, neemt de lengte van die wachtlijst niet of nauwelijks af. Slechts vier procent van de sociale huurders verlaat de sociale huisvesting om een eigen woning te kopen of op de private markt te huren. Vlaams parlementslid Mercedes Van Volcem pleit voor maatregelen die de doorstroming in de sociale huisvesting verhogen. Financieel sterkere sociale huurders moeten aangemoedigd worden om door te stromen naar de private huurmarkt of om, met de hulp van een sociale lening, een woning te kopen. De liberalen pleiten er bovendien voor om nieuwe huurcontracten in de sociale huisvesting tijdelijk te maken, met een herziening na drie, zes en negen jaar. In Wallonië heeft de bevoegde Ecolo-minister Jean-Marc Nollet onlangs een gelijkaardig systeem ingevoerd.