De installatie van dubbele beglazing in uw woning komt in aanmerking voor de belastingvermindering voor energiebesparende uitgaven. Maar krijgt u die vermindering ook wanneer u dubbele beglazing laat plaatsen in veranda's en deuren? Het is algemeen bekend dat u een belastingvoordeel krijgt van 40 % op de uitgaven die u doet voor energiebesparende investeringen in een woning. Het fiscale voordeel bedraagt maximaal 2770 EUR per jaar en per woning. Dat maximum wordt verhoogd met 830 EUR tot 3600 EUR als het gaat om de installatie van een systeem van waterverwarming door middel van zonne-energie en plaatsing van zonnecelpanelen voor het omzetten van zonne-energie.

U moet wel steeds een factuur van een geregistreerde aannemer kunnen voorleggen. De installatie van dubbele beglazing in uw woning is een van de maatregelen waarvoor u een belastingvermindering krijgt van 40 % (met een maximum van 2770 EUR).

Onlangs werd aan de minister van Financiën gevraagd of de installatie van dubbele beglazing in veranda's en in deuren in aanmerking komt voor die belastingvermindering (Parlementaire vraag van de volksvertegenwoordiger Bogaert; nummer 443 dd. 30 april 2009).

Volgens de minister is dat onder bepaalde voorwaarden het geval. We geven u hierna zijn antwoord. "Voor zover een veranda als aanbouw of verlengstuk van een woning kan worden beschouwd, komt de plaatsing van dubbele beglazing in die veranda in principe in aanmerking voor de belastingvermindering voor energiebesparende uitgaven. Voor wat de deuren betreft, is de belastingvermindering voor energiebesparende uitgaven alleen mogelijk voor de plaatsing van dubbele beglazing in de deur (dus alleen het glas of wanneer het een raam betreft dat in de deur kan worden opengemaakt, zal alleen het glas en het raamwerk rond het glas in aanmerking komen) ongeacht de glasoppervlakte. Voor het deurwerk zelf kan echter geen belastingvermindering voor energiebesparende uitgaven worden verleend."

Goed nieuws dus. Houd er wel rekening mee dat de installatie moet voldoen aan welbepaalde technische vereisten. Voor de kenners: de geregistreerde aannemer moet bevestigen dat de globale geleidingscoëfficiënt U van het venster, berekend volgens de vereenvoudigde formules van de geldende norm (NBN B 62), lager ligt dan of gelijk is aan 2,0 watt per vierkante meter Kelvin.

JS

De installatie van dubbele beglazing in uw woning komt in aanmerking voor de belastingvermindering voor energiebesparende uitgaven. Maar krijgt u die vermindering ook wanneer u dubbele beglazing laat plaatsen in veranda's en deuren? Het is algemeen bekend dat u een belastingvoordeel krijgt van 40 % op de uitgaven die u doet voor energiebesparende investeringen in een woning. Het fiscale voordeel bedraagt maximaal 2770 EUR per jaar en per woning. Dat maximum wordt verhoogd met 830 EUR tot 3600 EUR als het gaat om de installatie van een systeem van waterverwarming door middel van zonne-energie en plaatsing van zonnecelpanelen voor het omzetten van zonne-energie. U moet wel steeds een factuur van een geregistreerde aannemer kunnen voorleggen. De installatie van dubbele beglazing in uw woning is een van de maatregelen waarvoor u een belastingvermindering krijgt van 40 % (met een maximum van 2770 EUR). Onlangs werd aan de minister van Financiën gevraagd of de installatie van dubbele beglazing in veranda's en in deuren in aanmerking komt voor die belastingvermindering (Parlementaire vraag van de volksvertegenwoordiger Bogaert; nummer 443 dd. 30 april 2009). Volgens de minister is dat onder bepaalde voorwaarden het geval. We geven u hierna zijn antwoord. "Voor zover een veranda als aanbouw of verlengstuk van een woning kan worden beschouwd, komt de plaatsing van dubbele beglazing in die veranda in principe in aanmerking voor de belastingvermindering voor energiebesparende uitgaven. Voor wat de deuren betreft, is de belastingvermindering voor energiebesparende uitgaven alleen mogelijk voor de plaatsing van dubbele beglazing in de deur (dus alleen het glas of wanneer het een raam betreft dat in de deur kan worden opengemaakt, zal alleen het glas en het raamwerk rond het glas in aanmerking komen) ongeacht de glasoppervlakte. Voor het deurwerk zelf kan echter geen belastingvermindering voor energiebesparende uitgaven worden verleend." Goed nieuws dus. Houd er wel rekening mee dat de installatie moet voldoen aan welbepaalde technische vereisten. Voor de kenners: de geregistreerde aannemer moet bevestigen dat de globale geleidingscoëfficiënt U van het venster, berekend volgens de vereenvoudigde formules van de geldende norm (NBN B 62), lager ligt dan of gelijk is aan 2,0 watt per vierkante meter Kelvin. JS