"Zo ligt de maandelijkse aflossing voor een woning nu ongeveer 100 euro lager dan 2 jaar geleden en kost een nieuwe energiezuinige woning 20 euro per maand minder aan verwarming", zegt Marc Dillen, directeur-generaal van de VCB.

Redenen voor die lagere maandelijkse aflossing zijn de lagere rentevoeten, de verlaagde btw en de lagere bouwkosten. "De hypothecaire rentevoet bedraagt op dit moment, mede door de financiële crisis, slechts 4,43 procent terwijl die in 2009 op 4,70 procent lag en in 2008 zelfs op 5,35 procent", zegt de directeur-generaal.

"Wie nog voor 31 maart 2010 een bouwaanvraag indient bij de gemeente, kan voor de eerste schijf van 50.000 euro ook nog rekenen op het verlaagde btw-tarief van 6 procent."

Ten slotte zijn de bouwkosten door de daling van de grondstofprijzen ook naar beneden gegaan. Alles samen zorgt dat er volgens de VCB voor dat de aflossing voor een standaardwoning nu 96 euro lager ligt dan 2 jaar geleden, en dat terwijl de bouwgrondprijs toch opnieuw met 8 procent gestegen is.

"Daarbij komt nog dat nieuwe woningen energiezuiniger geworden zijn omdat het maximale energiepeil nu E80 bedraagt. Dat zorgt voor 20 euro energiebesparing per maand."

Door de gratis verzekering gewaarborgd wonen van de Vlaamse overheid is het risico voor de nieuwbouwer die zijn job zou verliezen, ook beperkt, aldus de VCB.

"Zo ligt de maandelijkse aflossing voor een woning nu ongeveer 100 euro lager dan 2 jaar geleden en kost een nieuwe energiezuinige woning 20 euro per maand minder aan verwarming", zegt Marc Dillen, directeur-generaal van de VCB. Redenen voor die lagere maandelijkse aflossing zijn de lagere rentevoeten, de verlaagde btw en de lagere bouwkosten. "De hypothecaire rentevoet bedraagt op dit moment, mede door de financiële crisis, slechts 4,43 procent terwijl die in 2009 op 4,70 procent lag en in 2008 zelfs op 5,35 procent", zegt de directeur-generaal. "Wie nog voor 31 maart 2010 een bouwaanvraag indient bij de gemeente, kan voor de eerste schijf van 50.000 euro ook nog rekenen op het verlaagde btw-tarief van 6 procent." Ten slotte zijn de bouwkosten door de daling van de grondstofprijzen ook naar beneden gegaan. Alles samen zorgt dat er volgens de VCB voor dat de aflossing voor een standaardwoning nu 96 euro lager ligt dan 2 jaar geleden, en dat terwijl de bouwgrondprijs toch opnieuw met 8 procent gestegen is. "Daarbij komt nog dat nieuwe woningen energiezuiniger geworden zijn omdat het maximale energiepeil nu E80 bedraagt. Dat zorgt voor 20 euro energiebesparing per maand." Door de gratis verzekering gewaarborgd wonen van de Vlaamse overheid is het risico voor de nieuwbouwer die zijn job zou verliezen, ook beperkt, aldus de VCB.