Het VIPA-besluit wijzigt de bouwtechnische normen voor algemene en psychiatrische ziekenhuizen, en regelt de subsidiëring voor
ziekenhuisinfrastructuur.

De behoeften voor de infrastructuur van ziekenhuizen zijn de laatste decennia sterk geëvolueerd. Zo wordt een hoger comfort verwacht van ziekenhuiskamers of willen ouders bij hun kinderen kunnen overnachten.Ook eisen op het vlak van zuinig energieverbruik en duurzame bouwmaterialen nemen toe.

Het VIPA-akkoord past de subsidieregeling voor ziekenhuisinfrastructuur nu aan in overeenstemming met die hogere eisen. De subsidieregels voor ziekenhuisinfrastructuur worden federaal vastgelegd.

Alle ziekenhuizen die een bouwdossier ingediend hebben en waarbij de bouwwerken nog niet gestart zijn, werden op de hoogte gebracht van de nieuwe subsidieregeling. De zieknhuisen klrijgen tot eind augustus 2010 de tijd hun dossier te actualiseren. Op basis van die gegevens zal de Vlaamse regering in het najaar ruim 1,5 miljard euro aan subsidies toekennen aan bouwprojecten van ziekenhuizen.

Het VIPA-besluit wijzigt de bouwtechnische normen voor algemene en psychiatrische ziekenhuizen, en regelt de subsidiëring voor ziekenhuisinfrastructuur. De behoeften voor de infrastructuur van ziekenhuizen zijn de laatste decennia sterk geëvolueerd. Zo wordt een hoger comfort verwacht van ziekenhuiskamers of willen ouders bij hun kinderen kunnen overnachten.Ook eisen op het vlak van zuinig energieverbruik en duurzame bouwmaterialen nemen toe. Het VIPA-akkoord past de subsidieregeling voor ziekenhuisinfrastructuur nu aan in overeenstemming met die hogere eisen. De subsidieregels voor ziekenhuisinfrastructuur worden federaal vastgelegd. Alle ziekenhuizen die een bouwdossier ingediend hebben en waarbij de bouwwerken nog niet gestart zijn, werden op de hoogte gebracht van de nieuwe subsidieregeling. De zieknhuisen klrijgen tot eind augustus 2010 de tijd hun dossier te actualiseren. Op basis van die gegevens zal de Vlaamse regering in het najaar ruim 1,5 miljard euro aan subsidies toekennen aan bouwprojecten van ziekenhuizen.