Als u een woning huurt, heeft de verhuurder het recht om eenmaal per jaar de huur aan te passen aan de evolutie van de gezondheidsindex. Hij moet daarbij een wettelijke formule respecteren.

We besparen u de details, maar het komt er op neer dat men de gezondheidsindex van de maand vóór de ondertekening van het huurcontract vergelijkt met de nieuwe gezondheidsindex. Als uw huurcontract bijvoorbeeld is ingegaan op 1 juli 2008, dan mag de huur ten vroegste geïndexeerd worden door de verhuurder op 1 juli 2009.

Hij vergelijkt daarbij de gezondheidsindex van juni 2008 met die van juni 2009. In 'normale' tijden zal de nieuwe index hoger zijn dan de oude en op die manier leiden tot een verhoging van de huur. De Huurdersbond vestigt er onze aan- dacht op dat de gezondheidsindex voor de eerste keer in zijn bestaan is gedaald.

De gezondheidsindexen van juni en juli 2009 zijn lager dan die van juni en juli 2008. Dat heeft tot gevolg dat de huurders waarvan het contract is ingegaan in de maanden juli en augustus een verlaging van de huurprijs aan de verhuurder kunnen vragen. Op dit ogenblik gaat het om een symbolische verlaging.

De Huurdersbond heeft uitgerekend dat het om slechts 7 EUR per jaar gaat voor een woning met een maandelijkse huurprijs van 500 EUR. Als de inflatie blijft afnemen, zal het verschil echter groter worden. U moet als huurder de verlaging aanvragen bij de verhuurder. U doet dat best aangetekend.

Als u een woning huurt, heeft de verhuurder het recht om eenmaal per jaar de huur aan te passen aan de evolutie van de gezondheidsindex. Hij moet daarbij een wettelijke formule respecteren. We besparen u de details, maar het komt er op neer dat men de gezondheidsindex van de maand vóór de ondertekening van het huurcontract vergelijkt met de nieuwe gezondheidsindex. Als uw huurcontract bijvoorbeeld is ingegaan op 1 juli 2008, dan mag de huur ten vroegste geïndexeerd worden door de verhuurder op 1 juli 2009. Hij vergelijkt daarbij de gezondheidsindex van juni 2008 met die van juni 2009. In 'normale' tijden zal de nieuwe index hoger zijn dan de oude en op die manier leiden tot een verhoging van de huur. De Huurdersbond vestigt er onze aan- dacht op dat de gezondheidsindex voor de eerste keer in zijn bestaan is gedaald. De gezondheidsindexen van juni en juli 2009 zijn lager dan die van juni en juli 2008. Dat heeft tot gevolg dat de huurders waarvan het contract is ingegaan in de maanden juli en augustus een verlaging van de huurprijs aan de verhuurder kunnen vragen. Op dit ogenblik gaat het om een symbolische verlaging. De Huurdersbond heeft uitgerekend dat het om slechts 7 EUR per jaar gaat voor een woning met een maandelijkse huurprijs van 500 EUR. Als de inflatie blijft afnemen, zal het verschil echter groter worden. U moet als huurder de verlaging aanvragen bij de verhuurder. U doet dat best aangetekend.