Door de steeds duurdere woningen lenen gezinnen almaar meer. Daardoor kampen Belgische gezinnen gemiddeld met een hogere schuldenlast dan gezinnen elders in de eurozone. En dat kan leiden tot wanbetalingen, wat op zijn beurt de banken kwetsbaar maakt.

Om die reden stelde de Nationale Bank in het voorjaar aan de regering voor om een extra kapitaalbuffer op te leggen aan banken als ze een woonkrediet verstrekken van meer dan 80 procent van de aankoopwaarde. Maar die ingreep bleek politiek niet haalbaar, omdat gevreesd werd dat de toegang tot krediet in het gedrang zou komen.

De Nationale Bank werkte daarom een ander voorstel uit. In plaats van te focussen op individuele leningen, stelt ze voor dat banken een extra buffer aanleggen in functie van de risico's van de volledige portefeuille woonkredieten. Deze keer wordt niet afwijzend gereageerd.

De regering beseft dat de druk groot is, want als ze niets doet, dreigt de Europese Centrale Bank ons land te verplichten in te grijpen. België is een van de acht landen die eind vorig jaar een waarschuwing kregen.

Lees ook: Johan Van Gompel (KBC): 'Het gevaar op een zeepbel op de woningmarkt is reëel'

Door de steeds duurdere woningen lenen gezinnen almaar meer. Daardoor kampen Belgische gezinnen gemiddeld met een hogere schuldenlast dan gezinnen elders in de eurozone. En dat kan leiden tot wanbetalingen, wat op zijn beurt de banken kwetsbaar maakt. Om die reden stelde de Nationale Bank in het voorjaar aan de regering voor om een extra kapitaalbuffer op te leggen aan banken als ze een woonkrediet verstrekken van meer dan 80 procent van de aankoopwaarde. Maar die ingreep bleek politiek niet haalbaar, omdat gevreesd werd dat de toegang tot krediet in het gedrang zou komen. De Nationale Bank werkte daarom een ander voorstel uit. In plaats van te focussen op individuele leningen, stelt ze voor dat banken een extra buffer aanleggen in functie van de risico's van de volledige portefeuille woonkredieten. Deze keer wordt niet afwijzend gereageerd. De regering beseft dat de druk groot is, want als ze niets doet, dreigt de Europese Centrale Bank ons land te verplichten in te grijpen. België is een van de acht landen die eind vorig jaar een waarschuwing kregen.Lees ook: Johan Van Gompel (KBC): 'Het gevaar op een zeepbel op de woningmarkt is reëel'