"Dat is vooral een gevolg van de afwezigheid van prijscorrecties na de beperking van het fiscale voordeel bij hypotheekleningen." De Nationale Bank plakt geen cijfer op de tendens, maar een bijgevoegde grafiek toont een overwaardering tussen 5 en 10 procent. De prijzen zouden met bijna 5 procent gestegen zijn.

De Nationale Bank stelt vast de nominale prijzen van de Belgische woningen na 2000 verdubbelden en dat er in tegenstelling tot andere Europese landen na de crisis slechts een lichte correctie was in de prijzen van woningen. Vorig jaar stelde de Bank dat de prijzen voor het eerst correct waren gewaardeerd. Er was eind 2014 een sterke toename van transacties om te anticiperen op de beperking van de Vlaamse woonbonus. Maar ook in 2015 steeg het aantal transacties. Er kunnen volgens de Bank verschillende factoren een rol spelen, zoals het monetaire beleid en de hogere tewerkstelling.

"Ondanks de verdere stijging van de totale schuldratio in België, blijft de financiële positie van de huishoudens in het algemeen robuust", aldus de Bank. "Dat blijkt bijvoorbeeld uit de verhouding van de schulden tot de financiële activa, die in België nog altijd lager is dan in de eurozone. Sinds de crisis stegen de schulden min of meer in gelijke mate als de financiële activa. Micro-economische gegevens indiceren echter dat de inkomens en de activa onevenwichtig verdeeld zijn onder huishoudens en identificeren mogelijke zwakheden in de schuldenstructuur."

Het totale bedrag aan uitstaande hypotheekleningen steeg vorig jaar van 169,4 miljard naar 177,4 miljard euro. Dat is meer dan drie keer zoveel als in 2000. Sinds 2014 stijgt dat bedrag jaarlijks met 5 procent. Dat heeft volgens de Nationale Bank veel te maken met de lage intrest, plus de beperking van de woonbonus in Vlaanderen die op stapel stond. Ook de herfinanciering van bestaande leningen, gekoppeld aan het optrekken van de lening, speelde een rol. In 2015 anticipeerden kandidaat-kopers op de aanpassing van de woonbonus in Wallonië en Brussel.

Het totale bedrag aan niet-afbetaalde leningen steeg vorig jaar met 1,3 naar 1,35 miljard euro. Om te vermijden dat de stabiliteit van de banken in gevaar komt bij een te groot gewicht van riskante leningen, overweegt de Nationale Bank maatregelen als de situatie verergert.

"Dat is vooral een gevolg van de afwezigheid van prijscorrecties na de beperking van het fiscale voordeel bij hypotheekleningen." De Nationale Bank plakt geen cijfer op de tendens, maar een bijgevoegde grafiek toont een overwaardering tussen 5 en 10 procent. De prijzen zouden met bijna 5 procent gestegen zijn.De Nationale Bank stelt vast de nominale prijzen van de Belgische woningen na 2000 verdubbelden en dat er in tegenstelling tot andere Europese landen na de crisis slechts een lichte correctie was in de prijzen van woningen. Vorig jaar stelde de Bank dat de prijzen voor het eerst correct waren gewaardeerd. Er was eind 2014 een sterke toename van transacties om te anticiperen op de beperking van de Vlaamse woonbonus. Maar ook in 2015 steeg het aantal transacties. Er kunnen volgens de Bank verschillende factoren een rol spelen, zoals het monetaire beleid en de hogere tewerkstelling."Ondanks de verdere stijging van de totale schuldratio in België, blijft de financiële positie van de huishoudens in het algemeen robuust", aldus de Bank. "Dat blijkt bijvoorbeeld uit de verhouding van de schulden tot de financiële activa, die in België nog altijd lager is dan in de eurozone. Sinds de crisis stegen de schulden min of meer in gelijke mate als de financiële activa. Micro-economische gegevens indiceren echter dat de inkomens en de activa onevenwichtig verdeeld zijn onder huishoudens en identificeren mogelijke zwakheden in de schuldenstructuur."Het totale bedrag aan uitstaande hypotheekleningen steeg vorig jaar van 169,4 miljard naar 177,4 miljard euro. Dat is meer dan drie keer zoveel als in 2000. Sinds 2014 stijgt dat bedrag jaarlijks met 5 procent. Dat heeft volgens de Nationale Bank veel te maken met de lage intrest, plus de beperking van de woonbonus in Vlaanderen die op stapel stond. Ook de herfinanciering van bestaande leningen, gekoppeld aan het optrekken van de lening, speelde een rol. In 2015 anticipeerden kandidaat-kopers op de aanpassing van de woonbonus in Wallonië en Brussel.Het totale bedrag aan niet-afbetaalde leningen steeg vorig jaar met 1,3 naar 1,35 miljard euro. Om te vermijden dat de stabiliteit van de banken in gevaar komt bij een te groot gewicht van riskante leningen, overweegt de Nationale Bank maatregelen als de situatie verergert.