Montea en de Haven van Brussel hebben een grondconcessie-overeenkomst gesloten voor een vaste periode van 30 jaar (verlengbaar met periodes van tien jaar) voor een terrein van ongeveer 35.000 m². Het terrein bevindt zich aan de Vilvoordeselaan en paalt onmiddellijk aan de TTB terminal (Trimodal Terminal Brussel) van Brussel.

Op de concecessiegrond neemt Montea ook een distributiecentrum over van DSV. Het betreft een leegstaand magazijn van 20.000 m2. Deze transactie heeft een investeringswaarde van 7 miljoen euro. Montea wil de site ook verduurzamen en zal investeren in onder meer laadpalen, LED verlichting en zonnepanelen. De voormalige site van DSV wordt voor tien jaar verhuurd aan Van Moer Logistics.

'Dit project past in de visie en duurzaamheidsambities van Montea voor het ontwikkelen van en investeren in zowel multimodale hubs als stadsdistributiecentra nabij belangrijke steden', stelt Peter Demuynck, chief commercial officer bij Montea. Hij maakt ook de vergelijking met projecten als Blue Gate in Antwerpen, Amazon in te Amsterdam en de site te Vorst ten zuiden van Brussel.

Montea en de Haven van Brussel hebben een grondconcessie-overeenkomst gesloten voor een vaste periode van 30 jaar (verlengbaar met periodes van tien jaar) voor een terrein van ongeveer 35.000 m². Het terrein bevindt zich aan de Vilvoordeselaan en paalt onmiddellijk aan de TTB terminal (Trimodal Terminal Brussel) van Brussel. Op de concecessiegrond neemt Montea ook een distributiecentrum over van DSV. Het betreft een leegstaand magazijn van 20.000 m2. Deze transactie heeft een investeringswaarde van 7 miljoen euro. Montea wil de site ook verduurzamen en zal investeren in onder meer laadpalen, LED verlichting en zonnepanelen. De voormalige site van DSV wordt voor tien jaar verhuurd aan Van Moer Logistics. 'Dit project past in de visie en duurzaamheidsambities van Montea voor het ontwikkelen van en investeren in zowel multimodale hubs als stadsdistributiecentra nabij belangrijke steden', stelt Peter Demuynck, chief commercial officer bij Montea. Hij maakt ook de vergelijking met projecten als Blue Gate in Antwerpen, Amazon in te Amsterdam en de site te Vorst ten zuiden van Brussel.