De terreinen met een bebouwbare oppervlakte van 30 hectare zijn eigendom van MG Real Estate. Montea draagt 4,5 miljoen euro bij in de ontwikkelingskosten van het park. In ruil krijgt Montea een voorrecht op elke ontwikkeling op de site tegen een op voorhand bepaald rendement. De totale ontwikkeling heeft een geschatte waarde bij realisatie van 120 miljoen euro. De partners schatten de doorlooptijd van het project op drie tot vijf jaar.

Op de site kan ongeveer 150.000 m² logistieke ruimte worden ontwikkeld. De ligging aan het kanaal Brussel-Schelde, met de containerterminal van Willebroek en de A12 en de E19 in de buurt, garandeert een multimodale ontsluiting. De schaalgrootte van het park laat toe bij de ontwikkeling veel aandacht te besteden aan dienstverlening, zoals de gegroepeerde aankoop van groene stroom, centrale afvalophaling en beveiliging.

Kapitaalverhoging

Montea heeft met MG Real Estate (De Paepe Group) ook een overeenkomst afgesloten voor de inbreng van de aandelen van NV Ghent Logistics, dat eigenaar is van een recent logistiek platform (2011) in de Haven van Gent. Het terrein is ongeveer 18.000 m² groot, en omvat 11.950 m² opslagruimte en 1000 m² kantoorruimte. Het gebouw is voor dertien jaar verhuurd aan SAS Automotive Belgium, met een eerste break na zeven jaar. De inbreng van de aandelen NV Ghent Logistics gebeurt via een kapitaalverhoging van 6,47 miljoen euro door de uitgifte van nieuwe aandelen als vergoeding voor de inbreng. (LV)

De terreinen met een bebouwbare oppervlakte van 30 hectare zijn eigendom van MG Real Estate. Montea draagt 4,5 miljoen euro bij in de ontwikkelingskosten van het park. In ruil krijgt Montea een voorrecht op elke ontwikkeling op de site tegen een op voorhand bepaald rendement. De totale ontwikkeling heeft een geschatte waarde bij realisatie van 120 miljoen euro. De partners schatten de doorlooptijd van het project op drie tot vijf jaar. Op de site kan ongeveer 150.000 m² logistieke ruimte worden ontwikkeld. De ligging aan het kanaal Brussel-Schelde, met de containerterminal van Willebroek en de A12 en de E19 in de buurt, garandeert een multimodale ontsluiting. De schaalgrootte van het park laat toe bij de ontwikkeling veel aandacht te besteden aan dienstverlening, zoals de gegroepeerde aankoop van groene stroom, centrale afvalophaling en beveiliging. KapitaalverhogingMontea heeft met MG Real Estate (De Paepe Group) ook een overeenkomst afgesloten voor de inbreng van de aandelen van NV Ghent Logistics, dat eigenaar is van een recent logistiek platform (2011) in de Haven van Gent. Het terrein is ongeveer 18.000 m² groot, en omvat 11.950 m² opslagruimte en 1000 m² kantoorruimte. Het gebouw is voor dertien jaar verhuurd aan SAS Automotive Belgium, met een eerste break na zeven jaar. De inbreng van de aandelen NV Ghent Logistics gebeurt via een kapitaalverhoging van 6,47 miljoen euro door de uitgifte van nieuwe aandelen als vergoeding voor de inbreng. (LV)