Concreet zal het hotel 29 kamers tellen in de nieuwe vleugel, gebouwd volgens de standaarden van een passiefwoning. Er komt ook 1.000 m2 ruimte voor seminariezalen.

Voor het hele project is een investering van om en bij de 4,6 miljoen euro nodig. Ongeveer 2,75 miljoen euro zal afkomstig zijn van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

De rest zal bijgepast worden uit de federale kas voor het Grootstedenbeleid (800.000 euro), van het wijkcontract 'Cinema Belle-Vue' (350.000 euro) en van de gemeente Molenbeek (400.000 euro). Het einde van de werken is voorzien tegen eind 2012 - begin 2013.

Concreet zal het hotel 29 kamers tellen in de nieuwe vleugel, gebouwd volgens de standaarden van een passiefwoning. Er komt ook 1.000 m2 ruimte voor seminariezalen. Voor het hele project is een investering van om en bij de 4,6 miljoen euro nodig. Ongeveer 2,75 miljoen euro zal afkomstig zijn van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). De rest zal bijgepast worden uit de federale kas voor het Grootstedenbeleid (800.000 euro), van het wijkcontract 'Cinema Belle-Vue' (350.000 euro) en van de gemeente Molenbeek (400.000 euro). Het einde van de werken is voorzien tegen eind 2012 - begin 2013.