Vorige week maakte viceminister-president en minister van Energie Bart Tommelein (Open Vld) zijn plan bekend om woningen sneller energiezuinig te maken. Vandaag kunnen inwoners van grote steden als Antwerpen en Gent, en provinciesteden als Leuven, Brugge en Kortrijk hun huis laten afbreken en heropbouwen aan een btw-tarief van 6 procent in plaats van de gangbare 21 procent.

De minister wil dit fiscale klimaat in de steden nu doortrekken naar heel Vlaanderen. Dat is een lovenswaardige en noodzakelijke stap. Helaas blijft de maatregel enkel gelden voor particuliere bouwheren.

Grootschalige stedelijke reconversie is een cruciaal onderdeel van de uitbreiding en vernieuwing van ons woonbestand en enkel realiseerbaar door professionele projectontwikkelaars. Als het verlaagde btw-tarief ook echt effect wil hebben, moet eerst de discriminatie van particuliere klanten van projectontwikkelaars worden aangepakt. De geografische uitbreiding van de regeling is pas de tweede stap.

Het principe achter de regeling is uitstekend. Met een gemiddelde leeftijd van 52 jaar behoren de Belgische woningen tot de oudste van Europa. Maar liefst 38 procent dateert van voor het einde van de Tweede Wereldoorlog, een kwart zelfs nog van voor de eerste. Zonder externe stimulans zou het minstens een eeuw duren eer we alle bestaande, energieverspillende woningen kunnen omruilen voor een energiezuinige nieuwbouw.

Maak een einde aan de fiscale discriminatie on de woningnood te lenigen

De 2020-doelstellingen rond hernieuwbare energie halen, wordt een huzarenstukje. Energieverbruik van het woningbestand is daarin een belangrijke pijler. Een oud huis kan je niet eindeloos blijven renoveren. Om tegemoet te komen aan de normen voor energie-efficiëntie, blijven de kosten oplopen en meestal is het ronduit onhaalbaar en onverantwoord en vliegen geld en energie door ramen en deuren naar buiten.

De regeling die minister Tommelein voorstelt, vertoont echter een groot manco. Zelfs als het toepassingsgebied geografisch wordt uitgebreid, worden nog steeds heel wat woningeigenaars gediscrimineerd. Wanneer enkel particuliere bouwheren van het verlaagde btw-tarief kunnen gebruikmaken, schiet het initiatief tekort. Particulieren die een woning kopen in een reconversieproject van een ontwikkelaar, zullen nog steeds 21% btw moeten betalen. Het op grote schaal aanpakken van stadskankers en het realiseren van binnenstedelijke herontwikkelingen is duur en risicovol. Enkel professionele ontwikkelaars zijn uitgerust met de nodige expertise en kapitaal om projecten van die schaal en complexiteit te realiseren. Huisje per huisje kom je er niet. Het is dan ook reeds jarenlang onlogisch dat het verlaagde btw-tarief voor afbraak en wederopbouw enkel geldt voor particuliere bouwheren. Een veralgemening van deze maatregel naar particuliere klanten van professionele ontwikkelaars zal de woningnood helpen lenigen en het wonen in steden versneld betaalbaar houden en aanmoedigen.

Minister Tommelein, mijn steun heeft u voor uw initiatief. Ik dring er echter op aan om eerst het meest dringende te doen: begin met het wegwerken van de heersende fiscale discriminatie.

Gaëtan Hannecart, CEO Matexi

Vorige week maakte viceminister-president en minister van Energie Bart Tommelein (Open Vld) zijn plan bekend om woningen sneller energiezuinig te maken. Vandaag kunnen inwoners van grote steden als Antwerpen en Gent, en provinciesteden als Leuven, Brugge en Kortrijk hun huis laten afbreken en heropbouwen aan een btw-tarief van 6 procent in plaats van de gangbare 21 procent. De minister wil dit fiscale klimaat in de steden nu doortrekken naar heel Vlaanderen. Dat is een lovenswaardige en noodzakelijke stap. Helaas blijft de maatregel enkel gelden voor particuliere bouwheren. Grootschalige stedelijke reconversie is een cruciaal onderdeel van de uitbreiding en vernieuwing van ons woonbestand en enkel realiseerbaar door professionele projectontwikkelaars. Als het verlaagde btw-tarief ook echt effect wil hebben, moet eerst de discriminatie van particuliere klanten van projectontwikkelaars worden aangepakt. De geografische uitbreiding van de regeling is pas de tweede stap.Het principe achter de regeling is uitstekend. Met een gemiddelde leeftijd van 52 jaar behoren de Belgische woningen tot de oudste van Europa. Maar liefst 38 procent dateert van voor het einde van de Tweede Wereldoorlog, een kwart zelfs nog van voor de eerste. Zonder externe stimulans zou het minstens een eeuw duren eer we alle bestaande, energieverspillende woningen kunnen omruilen voor een energiezuinige nieuwbouw. De 2020-doelstellingen rond hernieuwbare energie halen, wordt een huzarenstukje. Energieverbruik van het woningbestand is daarin een belangrijke pijler. Een oud huis kan je niet eindeloos blijven renoveren. Om tegemoet te komen aan de normen voor energie-efficiëntie, blijven de kosten oplopen en meestal is het ronduit onhaalbaar en onverantwoord en vliegen geld en energie door ramen en deuren naar buiten.De regeling die minister Tommelein voorstelt, vertoont echter een groot manco. Zelfs als het toepassingsgebied geografisch wordt uitgebreid, worden nog steeds heel wat woningeigenaars gediscrimineerd. Wanneer enkel particuliere bouwheren van het verlaagde btw-tarief kunnen gebruikmaken, schiet het initiatief tekort. Particulieren die een woning kopen in een reconversieproject van een ontwikkelaar, zullen nog steeds 21% btw moeten betalen. Het op grote schaal aanpakken van stadskankers en het realiseren van binnenstedelijke herontwikkelingen is duur en risicovol. Enkel professionele ontwikkelaars zijn uitgerust met de nodige expertise en kapitaal om projecten van die schaal en complexiteit te realiseren. Huisje per huisje kom je er niet. Het is dan ook reeds jarenlang onlogisch dat het verlaagde btw-tarief voor afbraak en wederopbouw enkel geldt voor particuliere bouwheren. Een veralgemening van deze maatregel naar particuliere klanten van professionele ontwikkelaars zal de woningnood helpen lenigen en het wonen in steden versneld betaalbaar houden en aanmoedigen.Minister Tommelein, mijn steun heeft u voor uw initiatief. Ik dring er echter op aan om eerst het meest dringende te doen: begin met het wegwerken van de heersende fiscale discriminatie.Gaëtan Hannecart, CEO Matexi