Het derde kwartaal van 2020 telde 12 procent meer toegekende bouwvergunningen dan het gemiddelde van de afgelopen vijf jaar. 'Dit is opmerkelijk, omdat het voornamelijk om vergunningen gaat die tijdens de lockdown van maart voorbereid en aangevraagd werden', aldus de VCB. 'Het lijkt erop dat bouwbedrijven en ontwikkelaars zelfs tijdens deze moeilijke periode bouwvergunningen hebben kunnen indienen', klinkt het.

2018 en 2019 kenden een relatief hoog aantal goedgekeurde bouwvergunningen. Zo werden er in 2018 bijna 50.000 bouwvergunningen afgeleverd in Vlaanderen en in 2019 bijna 43.000. De afgelopen twee jaar stelt de VCB vooral een terugval vast van het aantal bouwvergunningen in de steden. 'In vergelijking met het niveau in 2016 werden daar in de eerste drie kwartalen van 2020 bijna 25 procent minder vergunningen afgeleverd. In tegenstelling tot het Vlaams gemiddelde waar we slechts een daling vaststellen met 4 procent.'

Dit geeft volgens de VCB aan dat het vandaag moeilijk is om nieuwe bouwprojecten te realiseren binnen de steden. 'De stedelijke ruimte is op dit ogenblik al grotendeels bebouwd. Het realiseren van nieuwe woningen binnen de stad kan meestal slechts door middel van verdichtings- en stadsvernieuwingsprojecten.' De VCB dringt er bij de stadsbesturen op aan op dit vlak een actievere rol te vervullen.

Sinds de jaren 1990 steeg het aandeel van flats in de nieuwbouw en begin jaren 2000 werden er voor het eerst meer flats dan huizen gebouwd in Vlaanderen. De afgelopen jaren stelt de VCB echter een keerpunt vast. Vergeleken met het niveau in 2016 werden in de eerste 9 maanden van 2020 17 procent minder flats vergund. Het aantal vergunde huizen daarentegen kende een toename van 19 procent.

Het derde kwartaal van 2020 telde 12 procent meer toegekende bouwvergunningen dan het gemiddelde van de afgelopen vijf jaar. 'Dit is opmerkelijk, omdat het voornamelijk om vergunningen gaat die tijdens de lockdown van maart voorbereid en aangevraagd werden', aldus de VCB. 'Het lijkt erop dat bouwbedrijven en ontwikkelaars zelfs tijdens deze moeilijke periode bouwvergunningen hebben kunnen indienen', klinkt het.2018 en 2019 kenden een relatief hoog aantal goedgekeurde bouwvergunningen. Zo werden er in 2018 bijna 50.000 bouwvergunningen afgeleverd in Vlaanderen en in 2019 bijna 43.000. De afgelopen twee jaar stelt de VCB vooral een terugval vast van het aantal bouwvergunningen in de steden. 'In vergelijking met het niveau in 2016 werden daar in de eerste drie kwartalen van 2020 bijna 25 procent minder vergunningen afgeleverd. In tegenstelling tot het Vlaams gemiddelde waar we slechts een daling vaststellen met 4 procent.'Dit geeft volgens de VCB aan dat het vandaag moeilijk is om nieuwe bouwprojecten te realiseren binnen de steden. 'De stedelijke ruimte is op dit ogenblik al grotendeels bebouwd. Het realiseren van nieuwe woningen binnen de stad kan meestal slechts door middel van verdichtings- en stadsvernieuwingsprojecten.' De VCB dringt er bij de stadsbesturen op aan op dit vlak een actievere rol te vervullen. Sinds de jaren 1990 steeg het aandeel van flats in de nieuwbouw en begin jaren 2000 werden er voor het eerst meer flats dan huizen gebouwd in Vlaanderen. De afgelopen jaren stelt de VCB echter een keerpunt vast. Vergeleken met het niveau in 2016 werden in de eerste 9 maanden van 2020 17 procent minder flats vergund. Het aantal vergunde huizen daarentegen kende een toename van 19 procent.