Sinds 1 september 2009 is de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van kracht. De Codex voorziet een aantal beroepsmogelijkheden tegen de beslissing van een college van burgemeester en schepenen die te maken heeft met een vergunningsaanvraag.

Uit cijfers die Bart Van Malderen (sp.a) ter inzage kreeg van de bevoegde minister Philippe Muyters (N-VA), blijkt dat van de ingediende beroepen de Gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar (GSA) in 51 procent van de gevallen gelijk krijgt, de aanvrager in 35 procent en de 'derden' in 23 procent van de gevallen. Van de 835 ingediende beroepen werden er slechts 260 ingewilligd.

Tegen de beslissing kan een beroep ingediend worden bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Aangezien de procedures nog niet zijn afgerond, zou de Raad evenwel nog geen ingewilligde beroepen hebben ontvangen. Daardoor leven 158 personen of gezinnen in onzekerheid.

"Ik leid hieruit af dat de Raad na bijna 1 jaar operationeel te zijn, nog steeds niet naar behoren werkt. In de praktijk kunnen deze vertragingen het bouwproject met 3 à 4 maanden extra vertragen. En dat zorgt onder ander voor rechtsonzekerheid", besluit Van Malderen.

Sinds 1 september 2009 is de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van kracht. De Codex voorziet een aantal beroepsmogelijkheden tegen de beslissing van een college van burgemeester en schepenen die te maken heeft met een vergunningsaanvraag. Uit cijfers die Bart Van Malderen (sp.a) ter inzage kreeg van de bevoegde minister Philippe Muyters (N-VA), blijkt dat van de ingediende beroepen de Gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar (GSA) in 51 procent van de gevallen gelijk krijgt, de aanvrager in 35 procent en de 'derden' in 23 procent van de gevallen. Van de 835 ingediende beroepen werden er slechts 260 ingewilligd. Tegen de beslissing kan een beroep ingediend worden bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Aangezien de procedures nog niet zijn afgerond, zou de Raad evenwel nog geen ingewilligde beroepen hebben ontvangen. Daardoor leven 158 personen of gezinnen in onzekerheid. "Ik leid hieruit af dat de Raad na bijna 1 jaar operationeel te zijn, nog steeds niet naar behoren werkt. In de praktijk kunnen deze vertragingen het bouwproject met 3 à 4 maanden extra vertragen. En dat zorgt onder ander voor rechtsonzekerheid", besluit Van Malderen.