Dat bedrag stemt overeen met 60 procent van het totale kostenplaatje, luidt het in een persbericht.

De middeleeuwse waterburcht prijkt sinds 1943 op de lijst van beschermde monumenten. Het kasteel, gebouwd omstreeks 1300, deed dienst als vooruitgeschoven vesting ter verdediging van Brussel. Typisch voor het middeleeuwse bouwwerk zijn de slotgrachten, ophaalbrug, schietgaten en kantelen.

Het subsidiedossier omvat de tweede fase van het restauratieproject: het herstel van het metselwerk van de torens en de weermuren, en de restauratie van het schrijnwerk van de daken en de vloeren.

De eerste restauratiefase bestond in het bijwerken van de funderingen in combinatie met archeologisch onderzoek. De provincie Vlaams-Brabant draagt ongeveer 20 procent bij aan het project. De gemeente betaalt het resterende deel. Het kasteel blijft toegankelijk voor het publiek tijdens de restauratiewerken.

Dat bedrag stemt overeen met 60 procent van het totale kostenplaatje, luidt het in een persbericht. De middeleeuwse waterburcht prijkt sinds 1943 op de lijst van beschermde monumenten. Het kasteel, gebouwd omstreeks 1300, deed dienst als vooruitgeschoven vesting ter verdediging van Brussel. Typisch voor het middeleeuwse bouwwerk zijn de slotgrachten, ophaalbrug, schietgaten en kantelen. Het subsidiedossier omvat de tweede fase van het restauratieproject: het herstel van het metselwerk van de torens en de weermuren, en de restauratie van het schrijnwerk van de daken en de vloeren. De eerste restauratiefase bestond in het bijwerken van de funderingen in combinatie met archeologisch onderzoek. De provincie Vlaams-Brabant draagt ongeveer 20 procent bij aan het project. De gemeente betaalt het resterende deel. Het kasteel blijft toegankelijk voor het publiek tijdens de restauratiewerken.