"Een belasting op de reële waarde van de woningen had de gemeentes in 2006-2017 580 miljoen euro extra opgebracht", stelt de ING-econoom Steven Trypsteen. "Dat komt doordat de mediaanprijs van de woningen sterker stijgt dan de jaarlijkse indexering van het kadastraal inkomen, dat nu de basis vormt voor de onroerende voorheffing."
...