Ongeveer 70 procent van de Vlaamse huishoudens bezit een eigen woning in 2013, wat hoger is dan in eurozone (60 procent). Dat blijkt uit een studie door Kristof Heylen van het Leuvense Steunpunt Wonen.

"In 2013 bestaat er een aanzienlijke inkomenskloof tussen huurders en eigenaar-bewoners. Die laatste zijn oververtegenwoordigd onder de 40 procent hoogste inkomens, terwijl private en in grotere mate sociale huurders eerder voorkomen in de lagere inkomensgroepen", aldus Heylen.

De toegenomen inkomensongelijkheid was in de periode 2005-2013 volgens de onderzoeker vooral het gevolg van het gedaald aandeel eigenaars in laagste inkomenscategorieën.

De problemen op vlak van betaalbaarheid situeren zich vooral bij ouderen op de private huurmarkt. 70 procent van de Vlaamse huishoudens bezit een eigen woning, waarvan 45 procent een hypothecaire lening lopen heeft. Bij de 64-plussers is dat laatste slechts 4 procent.

De waarde van de hypothecaire schuld bedraagt gemiddeld 80.000 euro (cijfer voor België). De brutowaarde van de eigen woning bedraagt gemiddeld 275.000 euro. Zeventien procent bezit een vorm van ander vastgoed dan de eigen woning. Zes procent hiervan is een particuliere verhuurder, 6 procent bezit een tweede verblijf en 3 procent een of meerdere bouwgronden.

In totaal bezit 73 procent van de Vlaamse huishoudens een een of andere vorm van vastgoed. Het vastgoedvermogen vormt in België gemiddeld 57 procent van het bruto totale vermogen, dat geraamd wordt op 265.300 euro per gezin.

De eigen woning vertegenwoordigt gemiddeld 51 procent van het brutovermogen, terwijl het ander vastgoed goed is voor 6 procent. Dat percentage ligt iets hoger dan de 54 procent in de eurolanden. Voor eigenaars van een woning bedraagt het aandeel in het totale vermogen 78 procent tegenover 5 procent voor huurders.

De 10 procent meest vermogenden in België bezitten respectievelijk 21 procent en 66 procent van de totaalwaarde van de eigen woning en het andere vastgoed, blijkt uit de studie.

Ongeveer 70 procent van de Vlaamse huishoudens bezit een eigen woning in 2013, wat hoger is dan in eurozone (60 procent). Dat blijkt uit een studie door Kristof Heylen van het Leuvense Steunpunt Wonen."In 2013 bestaat er een aanzienlijke inkomenskloof tussen huurders en eigenaar-bewoners. Die laatste zijn oververtegenwoordigd onder de 40 procent hoogste inkomens, terwijl private en in grotere mate sociale huurders eerder voorkomen in de lagere inkomensgroepen", aldus Heylen. De toegenomen inkomensongelijkheid was in de periode 2005-2013 volgens de onderzoeker vooral het gevolg van het gedaald aandeel eigenaars in laagste inkomenscategorieën. De problemen op vlak van betaalbaarheid situeren zich vooral bij ouderen op de private huurmarkt. 70 procent van de Vlaamse huishoudens bezit een eigen woning, waarvan 45 procent een hypothecaire lening lopen heeft. Bij de 64-plussers is dat laatste slechts 4 procent. De waarde van de hypothecaire schuld bedraagt gemiddeld 80.000 euro (cijfer voor België). De brutowaarde van de eigen woning bedraagt gemiddeld 275.000 euro. Zeventien procent bezit een vorm van ander vastgoed dan de eigen woning. Zes procent hiervan is een particuliere verhuurder, 6 procent bezit een tweede verblijf en 3 procent een of meerdere bouwgronden. In totaal bezit 73 procent van de Vlaamse huishoudens een een of andere vorm van vastgoed. Het vastgoedvermogen vormt in België gemiddeld 57 procent van het bruto totale vermogen, dat geraamd wordt op 265.300 euro per gezin. De eigen woning vertegenwoordigt gemiddeld 51 procent van het brutovermogen, terwijl het ander vastgoed goed is voor 6 procent. Dat percentage ligt iets hoger dan de 54 procent in de eurolanden. Voor eigenaars van een woning bedraagt het aandeel in het totale vermogen 78 procent tegenover 5 procent voor huurders. De 10 procent meest vermogenden in België bezitten respectievelijk 21 procent en 66 procent van de totaalwaarde van de eigen woning en het andere vastgoed, blijkt uit de studie.