Niet enkel de kredietaanvragen (+88 procent) zijn in oktober 'specataculair' gestegen, ook het bedrag van de kredietaanvragen nam fors toe (+81 procent).

De verstrekte kredieten namen zowel in aantal (+19 procent) als in bedrag (+17 procent) eveneens toe in vergelijking met vorig jaar.

Volgens de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK), die de cijfers verzamelde, is de forse toename in oktober een gevolg van de aangekondigde verlaging van de woonbonus in Vlaanderen vanaf 2015, de verwachte aanpassing van de woonbonus in de andere regio's, de lage rentevoeten en de talrijke aanvragen voor een externe herfinanciering.

De BVK verwacht dat het aantal verstrekte kredieten ook in de laatste twee maanden van 2014 fors zal toenemen, doordat de talrijke kredietaanvragen dan zullen worden geconcretiseerd.

'Traditioneel zitten enkele maanden tussen de aanvraag en de verstrekking van het krediet, tijd die nodig is voor het verlijden van de aankoopakte en noodzakelijk opdat de consument nog van de huidige woonbonus in Vlaanderen zou kunnen genieten,' luidt de verklaring.

Wat het aantal kredietaanvragen betreft, wordt de komende maanden een normalisering verwacht. (BO)

Niet enkel de kredietaanvragen (+88 procent) zijn in oktober 'specataculair' gestegen, ook het bedrag van de kredietaanvragen nam fors toe (+81 procent).De verstrekte kredieten namen zowel in aantal (+19 procent) als in bedrag (+17 procent) eveneens toe in vergelijking met vorig jaar.Volgens de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK), die de cijfers verzamelde, is de forse toename in oktober een gevolg van de aangekondigde verlaging van de woonbonus in Vlaanderen vanaf 2015, de verwachte aanpassing van de woonbonus in de andere regio's, de lage rentevoeten en de talrijke aanvragen voor een externe herfinanciering. De BVK verwacht dat het aantal verstrekte kredieten ook in de laatste twee maanden van 2014 fors zal toenemen, doordat de talrijke kredietaanvragen dan zullen worden geconcretiseerd. 'Traditioneel zitten enkele maanden tussen de aanvraag en de verstrekking van het krediet, tijd die nodig is voor het verlijden van de aankoopakte en noodzakelijk opdat de consument nog van de huidige woonbonus in Vlaanderen zou kunnen genieten,' luidt de verklaring. Wat het aantal kredietaanvragen betreft, wordt de komende maanden een normalisering verwacht. (BO)