De schriftelijke woninghuurcontracten van meer dan drie jaar en alle mondelinge huurovereenkomsten worden steeds geacht te zijn aangegaan voor negen jaar. Als verhuurder kunt u die contracten beëindigen om volgende redenen.

1. Eigen gebruik. Wenst u het goed zelf te betrekken of wilt u het laten betrekken door bijvoorbeeld uw kinderen, ouders, echtgeno(o)t(e), broers of zussen, dan kunt u te allen tijde opzeggen met een opzegtermijn van zes maanden.

2. Uitvoeren van werken. Indien u het onroerend goed (of een gedeelte) wilt heropbouwen, verbouwen of renoveren, geldt ook een opzegtermijn van zes maanden. U kunt de opzeg alleen geven bij het verstrijken van elke driejarige periode (u verhuurt bijvoorbeeld sinds 01.01.2009, u kunt opzeggen met ingang van 01.01.2012, opzeg zes maanden daarvoor).

3. Zonder reden. U kunt - eveneens bij het verstrijken van elke driejarige periode - de huur beëindigen zonder motivering, met alweer een termijn van zes maanden. In dat geval zult u wel een vergoeding moeten betalen. De verhuurder die zonder reden de huur opzegt, moet aan de huurder een schadevergoeding betalen van:

- negen maanden huur bij het verstrijken van de eerste driejarige periode;

- zes maanden huur bij het verstrijken van de tweede driejarige periode.

Voor de volledigheid voegen we eraan toe dat de huurder de lopende huur op elk ogenblik kan opzeggen - hij moet dus niet motiveren - maar hij moet u dan wel een schadevergoeding betalen gelijk aan:

- drie maanden huur als hij in het eerste jaar opzegt;

- twee maanden huur als hij in het tweede jaar opzegt;

- één maand huur als hij in het derde jaar opzegt.

Daarna is er geen enkele vergoeding meer verschuldigd door de huurder.

De schriftelijke woninghuurcontracten van meer dan drie jaar en alle mondelinge huurovereenkomsten worden steeds geacht te zijn aangegaan voor negen jaar. Als verhuurder kunt u die contracten beëindigen om volgende redenen. 1. Eigen gebruik. Wenst u het goed zelf te betrekken of wilt u het laten betrekken door bijvoorbeeld uw kinderen, ouders, echtgeno(o)t(e), broers of zussen, dan kunt u te allen tijde opzeggen met een opzegtermijn van zes maanden. 2. Uitvoeren van werken. Indien u het onroerend goed (of een gedeelte) wilt heropbouwen, verbouwen of renoveren, geldt ook een opzegtermijn van zes maanden. U kunt de opzeg alleen geven bij het verstrijken van elke driejarige periode (u verhuurt bijvoorbeeld sinds 01.01.2009, u kunt opzeggen met ingang van 01.01.2012, opzeg zes maanden daarvoor). 3. Zonder reden. U kunt - eveneens bij het verstrijken van elke driejarige periode - de huur beëindigen zonder motivering, met alweer een termijn van zes maanden. In dat geval zult u wel een vergoeding moeten betalen. De verhuurder die zonder reden de huur opzegt, moet aan de huurder een schadevergoeding betalen van: - negen maanden huur bij het verstrijken van de eerste driejarige periode; - zes maanden huur bij het verstrijken van de tweede driejarige periode. Voor de volledigheid voegen we eraan toe dat de huurder de lopende huur op elk ogenblik kan opzeggen - hij moet dus niet motiveren - maar hij moet u dan wel een schadevergoeding betalen gelijk aan: - drie maanden huur als hij in het eerste jaar opzegt; - twee maanden huur als hij in het tweede jaar opzegt; - één maand huur als hij in het derde jaar opzegt. Daarna is er geen enkele vergoeding meer verschuldigd door de huurder.