In principe worden volgens de woninghuurwet alle huurovereenkomsten aangegaan voor negen jaar. Op die regel zijn er wel enkele uitzonderingen, onder meer de huurovereenkomsten van korte duur. Maar die zijn wel aan bepaalde spelregels onderworpen.

Deze huurovereenkomsten mogen niet langer lopen dan drie jaar. Bovendien zijn ze slechts eenmaal verlengbaar. Wat dus niet kan, is een huurovereenkomst voor één jaar die stilzwijgend tweemaal verlengd wordt.

Bovendien moet de huurovereenkomst 'onder dezelfde voorwaarden' worden verlengd. Dat betekent dat de huurprijs, het kostenforfait... identiek moeten blijven.

Een huurovereenkomst van korte duur is dus niet opzegbaar voor het einde van de duurtijd. Een contract voor drie jaar loopt drie jaar en daarmee uit. Opzegmogelijkheden wegens eigen gebruik en dergelijke zijn niet mogelijk.

Natuurlijk kunnen beide partijen steeds in onderling overleg een vroegtijdig einde maken aan het huurcontract. Om juridische procedures te vermijden, zou u daarom bijvoorbeeld al in uw huurovereenkomsten van korte duur kunnen voorzien dat de huurder die vroegtijdig weggaat, drie maanden huur moet betalen als schadevergoeding.

De huurder zal dat wellicht sneller betalen dan bijvoorbeeld nog een volledig jaar te moeten betalen. U hoeft dan niet te procederen.

Een huurcontract van korte duur (bijvoorbeeld twee jaar) eindigt, in tegenstelling tot wat dikwijls gedacht wordt, niet automatisch. De verhuurder die een einde wenst te maken aan het contract, zal drie maanden vóór het einde de huur moeten opzeggen.

Doet hij dat niet, dan wordt de huur automatisch een negenjarige huur, te rekenen vanaf de datum waarop de aanvankelijke huurovereenkomst van korte duur in werking trad (de overeenkomst is dan in het vierde jaar).

In principe worden volgens de woninghuurwet alle huurovereenkomsten aangegaan voor negen jaar. Op die regel zijn er wel enkele uitzonderingen, onder meer de huurovereenkomsten van korte duur. Maar die zijn wel aan bepaalde spelregels onderworpen. Deze huurovereenkomsten mogen niet langer lopen dan drie jaar. Bovendien zijn ze slechts eenmaal verlengbaar. Wat dus niet kan, is een huurovereenkomst voor één jaar die stilzwijgend tweemaal verlengd wordt. Bovendien moet de huurovereenkomst 'onder dezelfde voorwaarden' worden verlengd. Dat betekent dat de huurprijs, het kostenforfait... identiek moeten blijven. Een huurovereenkomst van korte duur is dus niet opzegbaar voor het einde van de duurtijd. Een contract voor drie jaar loopt drie jaar en daarmee uit. Opzegmogelijkheden wegens eigen gebruik en dergelijke zijn niet mogelijk. Natuurlijk kunnen beide partijen steeds in onderling overleg een vroegtijdig einde maken aan het huurcontract. Om juridische procedures te vermijden, zou u daarom bijvoorbeeld al in uw huurovereenkomsten van korte duur kunnen voorzien dat de huurder die vroegtijdig weggaat, drie maanden huur moet betalen als schadevergoeding. De huurder zal dat wellicht sneller betalen dan bijvoorbeeld nog een volledig jaar te moeten betalen. U hoeft dan niet te procederen. Een huurcontract van korte duur (bijvoorbeeld twee jaar) eindigt, in tegenstelling tot wat dikwijls gedacht wordt, niet automatisch. De verhuurder die een einde wenst te maken aan het contract, zal drie maanden vóór het einde de huur moeten opzeggen. Doet hij dat niet, dan wordt de huur automatisch een negenjarige huur, te rekenen vanaf de datum waarop de aanvankelijke huurovereenkomst van korte duur in werking trad (de overeenkomst is dan in het vierde jaar).