De inflatie in ons land daalde in december voor de tweede maand op rij dieper onder nul tot - 0,38 procent. Daarmee ligt gemiddelde inflatie dit jaar op nog amper 0,34 procent, het laagste peil sinds 2009.

De huurprijs wordt elk jaar aangepast aan de levensduurte. Dat betekent dat er voor 2015 een daling voorzien wordt met - 0,01 procent. Door de geringe daling is het uiteraard mogelijk dat de huurprijs ongewijzigd blijft.

Een huurcontract kan worden aangepast op de verjaardag van de startdatum van de huur. Dat gebeurt dus niet noodzakelijk op 1 januari.

De krant De Tijd merkt op dat de huurder zelf initiatief moet nemen als hij zijn huurprijs wil aangepast zien. Dat kan het best per aangetekende brief.

De geïndexeerde huurprijs wordt als volgt berekend: basishuurprijs x de nieuwe index / aanvangsindex

(Belga/BO)

De inflatie in ons land daalde in december voor de tweede maand op rij dieper onder nul tot - 0,38 procent. Daarmee ligt gemiddelde inflatie dit jaar op nog amper 0,34 procent, het laagste peil sinds 2009. De huurprijs wordt elk jaar aangepast aan de levensduurte. Dat betekent dat er voor 2015 een daling voorzien wordt met - 0,01 procent. Door de geringe daling is het uiteraard mogelijk dat de huurprijs ongewijzigd blijft.Een huurcontract kan worden aangepast op de verjaardag van de startdatum van de huur. Dat gebeurt dus niet noodzakelijk op 1 januari.De krant De Tijd merkt op dat de huurder zelf initiatief moet nemen als hij zijn huurprijs wil aangepast zien. Dat kan het best per aangetekende brief.De geïndexeerde huurprijs wordt als volgt berekend: basishuurprijs x de nieuwe index / aanvangsindex(Belga/BO)