De berekening van het kadastraal inkomen moet op de schop, daar is zo goed al iedereen het over eens. Hopeloos achterhaalde gegevens van 1975 vormen nu de basis voor de berekening van de onroerende voorheffing. De noodzakelijke herziening is echter duur en kan lang aanslepen, vreest minister van Financiën Johan Van Overtveldt. Niet per se, zegt zijn eigen administratie.

De manier waarop vandaag het kadastraal inkomen wordt bepaald, ligt onder vuur. "Deze kadastrale inkomens als basis van een belasting op onroerend vermogen zijn compleet absurd, omdat als maatstaf nog altijd het huurrendement van 1975 geldt", stelt Luc Machon van het Beroepsinstituut voor Vastgoedmakelaars (BIV). "Eigenaars van panden in verloederde buurten die ooit schitterden, betalen nu meer dan mensen met een leuke villa in de rand van de steden. Dit kadastraal inkomen is een fiscale subsidie voor de fermettebewoner."

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) wil laten onderzoeken of een algemene herziening van het kadastraal inkomen (KI) mogelijk is. Hij had samen met zijn partijgenote en Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans de discussie in gang gezet, maar blies later warm en koud. Zo'n herziening is "monnikenwerk waarvoor geen budget of operationele middelen zijn voorzien", luidde het.

In een gesprek met de redactie van Trends is Wouter De Ryck, administrateur-generaal van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (AAPD) nochtans duidelijk: "Een herziening van het kadastrale inkomen kan vrij eenvoudig worden georganiseerd. Onze dienst heeft de voorbije jaren sterk geïnvesteerd in automatisering. We kunnen, na enig studiewerk, over de herziening van het KI vrij snel een voorstel formuleren."

De AAPD houdt zich als onderdeel van federale overheidsdienst Financiën bezig met alle fiscale en documentaire aspecten van vastgoed en ander patrimonium. De Administratie Opmetingen & Waarderingen is ook bevoegd voor de vaststelling en het beheer van het kadaster. De Administratie Rechtszekerheid int de hypotheek-, de registratie- en successierechten, en beheert de informatie hierover. "De combinatie van deze twee diensten biedt de AAPD de meest actuele informatie, volledig gedigitaliseerd, over het vastgoed in België, per pand, per buurt en per gemeente", poneert administrateur-generaal De Ryck. "Deze informatie kan ook nuttig zijn om het beleid te ondersteunen. Er wordt onvoldoende gebruik van gemaakt."

De AAPD is helemaal klaar voor een herziening van de kadastrale inkomens. "Ik lees in de pers dat het voor ons een te grote inspanning zou zijn, bij gebrek aan mensen en middelen", zegt De Ryck. "Ik denk daar anders over. Er zijn relatief goedkope scenario's. Het huidige KI is gebaseerd op veertien basiscriteria. Sommige daarvan vergen inderdaad veel werk om ze te controleren. Ik denk aan een tweede badkamer of centrale verwarming. Laten we die schrappen, en een 'KI light' berekenen. Op basis van een twee of drie objectieve en onweerlegbare basiscriteria _ volumes, vierkante meter, de buurt _ kunnen we een redelijk eenvoudig alternatief voorstellen. We moeten dan niet ter plaatse gaan, en de verwerking van de data kan digitaal georganiseerd worden."

Het volledige dossier leest u deze week in het magazine Trends

De berekening van het kadastraal inkomen moet op de schop, daar is zo goed al iedereen het over eens. Hopeloos achterhaalde gegevens van 1975 vormen nu de basis voor de berekening van de onroerende voorheffing. De noodzakelijke herziening is echter duur en kan lang aanslepen, vreest minister van Financiën Johan Van Overtveldt. Niet per se, zegt zijn eigen administratie.De manier waarop vandaag het kadastraal inkomen wordt bepaald, ligt onder vuur. "Deze kadastrale inkomens als basis van een belasting op onroerend vermogen zijn compleet absurd, omdat als maatstaf nog altijd het huurrendement van 1975 geldt", stelt Luc Machon van het Beroepsinstituut voor Vastgoedmakelaars (BIV). "Eigenaars van panden in verloederde buurten die ooit schitterden, betalen nu meer dan mensen met een leuke villa in de rand van de steden. Dit kadastraal inkomen is een fiscale subsidie voor de fermettebewoner."Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) wil laten onderzoeken of een algemene herziening van het kadastraal inkomen (KI) mogelijk is. Hij had samen met zijn partijgenote en Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans de discussie in gang gezet, maar blies later warm en koud. Zo'n herziening is "monnikenwerk waarvoor geen budget of operationele middelen zijn voorzien", luidde het.In een gesprek met de redactie van Trends is Wouter De Ryck, administrateur-generaal van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (AAPD) nochtans duidelijk: "Een herziening van het kadastrale inkomen kan vrij eenvoudig worden georganiseerd. Onze dienst heeft de voorbije jaren sterk geïnvesteerd in automatisering. We kunnen, na enig studiewerk, over de herziening van het KI vrij snel een voorstel formuleren."De AAPD houdt zich als onderdeel van federale overheidsdienst Financiën bezig met alle fiscale en documentaire aspecten van vastgoed en ander patrimonium. De Administratie Opmetingen & Waarderingen is ook bevoegd voor de vaststelling en het beheer van het kadaster. De Administratie Rechtszekerheid int de hypotheek-, de registratie- en successierechten, en beheert de informatie hierover. "De combinatie van deze twee diensten biedt de AAPD de meest actuele informatie, volledig gedigitaliseerd, over het vastgoed in België, per pand, per buurt en per gemeente", poneert administrateur-generaal De Ryck. "Deze informatie kan ook nuttig zijn om het beleid te ondersteunen. Er wordt onvoldoende gebruik van gemaakt."De AAPD is helemaal klaar voor een herziening van de kadastrale inkomens. "Ik lees in de pers dat het voor ons een te grote inspanning zou zijn, bij gebrek aan mensen en middelen", zegt De Ryck. "Ik denk daar anders over. Er zijn relatief goedkope scenario's. Het huidige KI is gebaseerd op veertien basiscriteria. Sommige daarvan vergen inderdaad veel werk om ze te controleren. Ik denk aan een tweede badkamer of centrale verwarming. Laten we die schrappen, en een 'KI light' berekenen. Op basis van een twee of drie objectieve en onweerlegbare basiscriteria _ volumes, vierkante meter, de buurt _ kunnen we een redelijk eenvoudig alternatief voorstellen. We moeten dan niet ter plaatse gaan, en de verwerking van de data kan digitaal georganiseerd worden."