De eerste oorzaak is dat de inflatie weer herstelt in Europa, en in het bijzonder in België. De rentevoeten stijgen meestal om rekening te houden met de heropleving van de inflatie. Daarnaast is in Europa al een verharding van de rentevoeten op lange termijn zichtbaar, onder meer door het politieke risico dat Marine Le Pen president van Frankrijk wordt. Die intrestvoeten op lange termijn oefen...

De eerste oorzaak is dat de inflatie weer herstelt in Europa, en in het bijzonder in België. De rentevoeten stijgen meestal om rekening te houden met de heropleving van de inflatie. Daarnaast is in Europa al een verharding van de rentevoeten op lange termijn zichtbaar, onder meer door het politieke risico dat Marine Le Pen president van Frankrijk wordt. Die intrestvoeten op lange termijn oefenen ook een invloed uit op het tarief van uw hypothecaire lening.In België is er nog een derde negatieve factor: de Nationale Bank van België. Die instelling, die toezicht moet houden op de gezondheid van de commerciële banken, maakt zich zorgen over een daling van de vastgoedprijzen. Ze vreest dat er in ons land een vastgoedzeepbel in de maak is. Die vrees is gebaseerd op cijfers: de Nationale Bank meent dat de vastgoedschulden van de Belgen te hoog zijn. Die schuldgraad bedraagt 60 procent van het bruto binnenlands product, en dat ligt boven het gemiddelde in de Europese Unie. Bovendien vindt de Nationale Bank ook dat de commerciële banken te veel hypothecaire kredieten toestaan die onvoldoende worden gedekt door de eigen middelen van de aanvrager, met een hoger risico op wanbetaling tot gevolg. Ze eist vanaf nu dat de banken hun voorwaarden strenger maken door bijvoorbeeld te eisen dat de klanten minstens 20 procent van de waarde van de woning op tafel leggen. Rekening houdend met de registratierechten en de notariskosten zal de aanvrager 30 procent moeten neertellen om te mogen praten met zijn bankier.U vraagt zich af of de voorwaarden om een krediet toe te kennen morgen strenger worden? Zeker, want de Nationale Bank gaat de commerciële banken verplichten extra eigen fondsen aan te zuiveren als ze 100 procent van een hypothecair krediet lenen. Dat doen banken niet graag. Bijgevolg wordt een hypothecair krediet in de wacht slepen moeilijker. Als u dus in staat bent vastgoed te kopen, moet u zeer, zeer snel zijn.