De zaak wordt dinsdag 22 maart, op vraag van Renaat Landuyt (sp.a), behandeld in de Kamercommissie Justitie. Maandag bezoeken de ministers van Justitie en van de Regie der Gebouwen, Stefaan De Clerck en Didier Reynders, de gevangenis van Verviers.
Mogelijk beslissen ze dan al om 150 cellen te sluiten. Het gebouw heeft te lijden onder insijpelend water, vallende stenen en problemen met het dak. Volgens experts lopen zowel de gevangenen als het personeel veiligheidsrisico's. Zeker een deel van het gebouw zou gesloten moeten worden, luidt het.

Volgens de informatie waarover de RTBF beschikt, zou overwogen worden om maandag de vleugel waar veroordeelde gevangenen gehuisvest worden, te sluiten. In die 150 cellen zitten zowat 200 mensen. Omdat de gevangenissen in ons land al overvol zitten, zal het niet gemakkelijk worden om voor hen een nieuwe cel te vinden.

De zaak wordt dinsdag 22 maart, op vraag van Renaat Landuyt (sp.a), behandeld in de Kamercommissie Justitie. Maandag bezoeken de ministers van Justitie en van de Regie der Gebouwen, Stefaan De Clerck en Didier Reynders, de gevangenis van Verviers. Mogelijk beslissen ze dan al om 150 cellen te sluiten. Het gebouw heeft te lijden onder insijpelend water, vallende stenen en problemen met het dak. Volgens experts lopen zowel de gevangenen als het personeel veiligheidsrisico's. Zeker een deel van het gebouw zou gesloten moeten worden, luidt het. Volgens de informatie waarover de RTBF beschikt, zou overwogen worden om maandag de vleugel waar veroordeelde gevangenen gehuisvest worden, te sluiten. In die 150 cellen zitten zowat 200 mensen. Omdat de gevangenissen in ons land al overvol zitten, zal het niet gemakkelijk worden om voor hen een nieuwe cel te vinden.