Antwerpen zoekt al een tijd een locatie voor een nieuwe gevangenis (officieel 'arresthuis') ter vervanging van het verouderde en te krappe complex in de Begijnenstraat. Onder het vorige stadsbestuur circuleerde het plan om het complex onder te brengen op de terreinen van de voormalige rijkswachtkazerne op de Boomsesteenweg in Wilrijk. Dat stuitte echter op bewonersprotest en op politieke tegenstand van onder anderen Liesbeth Homans (N-VA).

In een nieuw scenario zou de gevangenis een plek krijgen op de voormalige site van Petroleum Zuid. Die locatie heeft als voordeel dat ze dicht bij het Antwerpse justitiepaleis ligt. Maar op Petroleum Zuid is echter ook de locatie voor het ambitieuze, duurzame bedrijventerrein Blue Gate Antwerp. Het stadbestuur gaf Blue Gate Antwerp daarom de opdracht te onderzoeken of de parallelle ontwikkeling van een arresthuis op de site van een negatieve impact zou kunnen hebben op de ontwikkelingsplannen van het bedrijventerrein. Blue Gate Antwerp kwam nu tot de conclusie dat de 'ontwikkeling van een arresthuis geen noemenswaardige negatieve impact zou hebben (...) in zoverre de totale beschikbare en bruikbare oppervlakte voor de herontwikkelingsplannen van Blue Gate Antwerp niet significant kleiner wordt'.

Het geplande arresthuis zou 7 hectare in beslag nemen. De inplanting ervan zou voor Blue Gate Antwerp slechts een gering verlies aan effectief bruikbare gronden met zich brengen.

Extra ruimte

Het stadsbestuur onderhandelt met Infrabel en de NMBS Holding om extra gronden te verwerven, aansluitend op de terreinen van Blue Gate Antwerp. In september kreeg de stad de principiële toezegging voor de verwerving van 7,3 hectare ongebruikte spoorbundels langs de actieve spoorlijn 52 richting Puurs. 6,4 hectare daarvan sluit onmiddellijk aan op de terreinen van Blue Gate Antwerp. De besprekingen tussen de stad en Infrabel en NMBS Holding over de modaliteiten van een eventuele verkoop lopen nog. (LV)

Antwerpen zoekt al een tijd een locatie voor een nieuwe gevangenis (officieel 'arresthuis') ter vervanging van het verouderde en te krappe complex in de Begijnenstraat. Onder het vorige stadsbestuur circuleerde het plan om het complex onder te brengen op de terreinen van de voormalige rijkswachtkazerne op de Boomsesteenweg in Wilrijk. Dat stuitte echter op bewonersprotest en op politieke tegenstand van onder anderen Liesbeth Homans (N-VA). In een nieuw scenario zou de gevangenis een plek krijgen op de voormalige site van Petroleum Zuid. Die locatie heeft als voordeel dat ze dicht bij het Antwerpse justitiepaleis ligt. Maar op Petroleum Zuid is echter ook de locatie voor het ambitieuze, duurzame bedrijventerrein Blue Gate Antwerp. Het stadbestuur gaf Blue Gate Antwerp daarom de opdracht te onderzoeken of de parallelle ontwikkeling van een arresthuis op de site van een negatieve impact zou kunnen hebben op de ontwikkelingsplannen van het bedrijventerrein. Blue Gate Antwerp kwam nu tot de conclusie dat de 'ontwikkeling van een arresthuis geen noemenswaardige negatieve impact zou hebben (...) in zoverre de totale beschikbare en bruikbare oppervlakte voor de herontwikkelingsplannen van Blue Gate Antwerp niet significant kleiner wordt'. Het geplande arresthuis zou 7 hectare in beslag nemen. De inplanting ervan zou voor Blue Gate Antwerp slechts een gering verlies aan effectief bruikbare gronden met zich brengen.Extra ruimteHet stadsbestuur onderhandelt met Infrabel en de NMBS Holding om extra gronden te verwerven, aansluitend op de terreinen van Blue Gate Antwerp. In september kreeg de stad de principiële toezegging voor de verwerving van 7,3 hectare ongebruikte spoorbundels langs de actieve spoorlijn 52 richting Puurs. 6,4 hectare daarvan sluit onmiddellijk aan op de terreinen van Blue Gate Antwerp. De besprekingen tussen de stad en Infrabel en NMBS Holding over de modaliteiten van een eventuele verkoop lopen nog. (LV)