'Alles is beter dan een no deal, want dat zal catastrofaal zijn voor de financiële sector, de vastgoedsector en de rest van de economie in het Verenigd Koninkrijk'. De Schotse minister Mackay sprak in Cannes op het seminarie met als titel 'Investeringsstrategieën na de brexit'. 'De onzekerheid moet uit de economie', ging Mackay verder. 'Ik blijf hopen op een geleidelijke overgang naar een normale situatie. We moeten er nu het beste maken van de sl...

'Alles is beter dan een no deal, want dat zal catastrofaal zijn voor de financiële sector, de vastgoedsector en de rest van de economie in het Verenigd Koninkrijk'. De Schotse minister Mackay sprak in Cannes op het seminarie met als titel 'Investeringsstrategieën na de brexit'. 'De onzekerheid moet uit de economie', ging Mackay verder. 'Ik blijf hopen op een geleidelijke overgang naar een normale situatie. We moeten er nu het beste maken van de slechtste situatie.'Daarmee leek Mackay het gevoel van de meeste aanwezigen te delen. Er heerste weinig hoop op de slaagkansen van een ordelijke brexit. Catherine McGuinness, de voorzitter van het beleidscomité van de Londense City, vindt dat een no deal tot elke prijs te vermijden is, maar: 'We moeten ons geen illusies maken. Eens we weten welke kant we uitgaan, is dat pas het begin van de overgangsfase. De onzekerheid wordt het nieuwe normaal', waarschuwt ze. 'De City moet focussen op de lange termijn. We blijven een sterke economie voor buitenlandse investeerders.'Hoe zwaar zal de brexit de Britse vastgoedsector treffen? Mokrane Mahdi, Europees hoofd onderzoek van strategie van LaSalle, een van de leidende vastgoedinvesteerders in de wereld, blijft er kalm onder. 'De brexit is een soort handelsoorlog en past dus in de onzekerheid die we wereldwijd zien en die de economie doen vertragen', redeneert hij. 'In tegenstelling tot wat velen denken, daalt de vraag naar vastgoed in Londen niet. 80 procent van de vastgoedcontracten heeft een looptijd van twintig jaar, tegen een geïndexeerde huurprijs. Dat is wereldwijd een unicum. De sterke pond is ook een troef. Jawel, er is onzekerheid, maar de vastgoedmarkt is zeer goed bestand tegen schokken.'McGuinness stelt wel vast dat al financiële bedrijven wegtrekken uit Londen. 'Volgens onze studies zullen 3000 tot 75.000 banen verloren gaan in de financiële sector. Dat zal een effect hebben op de rest van de economie. Daarom moeten we mikken op alternatieve sectoren, zoals hightech. Door het succes van de financiële sector is Londen lang wat zelfgenoegzaam geweest, moeten we toegeven. We konden het wel alleen. Nu moeten we meer samenwerken met de andere regio's, zoals Schotland en Ierland, om het Verenigd Koninkrijk op de kaart te zetten.'