"Overgaan tot verplichte fusie kan slechts als ultieme maatregel in uiterste nood worden toegepast", aldus Van den Bossche in antwoord op een schriftelijke vraag van Liesbeth Homans (N-VA).

Sinds eind 1986 waren er 51 fusies tussen sociale huisvestingsmaatschappijen. Deze fusies kwamen steeds op vrijwillige basis tot stand en het initiatief lag bij de lokale actoren. Van den Bossche heeft ook weet van een drietal samenwerkingsverbanden.

Alhoewel algemeen wordt aangenomen dat samenwerkingsverbanden en fusies tussen sociale huisvestingsmaatschappijen leiden tot efficiëntiewinsten inzake werking en dienstverlening werden de concrete gevolgen van de reeds gerealiseerde fusies nog niet onderzocht.

"Overgaan tot verplichte fusie kan slechts als ultieme maatregel in uiterste nood worden toegepast", aldus Van den Bossche in antwoord op een schriftelijke vraag van Liesbeth Homans (N-VA). Sinds eind 1986 waren er 51 fusies tussen sociale huisvestingsmaatschappijen. Deze fusies kwamen steeds op vrijwillige basis tot stand en het initiatief lag bij de lokale actoren. Van den Bossche heeft ook weet van een drietal samenwerkingsverbanden. Alhoewel algemeen wordt aangenomen dat samenwerkingsverbanden en fusies tussen sociale huisvestingsmaatschappijen leiden tot efficiëntiewinsten inzake werking en dienstverlening werden de concrete gevolgen van de reeds gerealiseerde fusies nog niet onderzocht.