De Belgische woningmarkt is stabiel, blijkt uit onze Vastgoedgids. Nochtans staat Vlaanderen aan de vooravond van een fundamentele - volgens sommigen fundamentalistische - bijsturing van het woonbeleid. De Vlaamse regering wil nog voor de zomer het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen goedgekeurd krijgen. Steden worden dan ingezet om de resterende groene ruimte te beschermen. Ruimte voor werk, woning en recreatie moet intensiever worden ingezet. Daardoor moet het 'ruimtebeslag' minder sterk aangroeien dan vandaag, gemiddeld 6 hectare per dag volgens het Witboek dat het BRV voorbereidt. Vanaf 2040 mag zelfs geen nieuwe ruimte meer ingenomen worden.
...