'Meer dan 1.000 woningen voor de Brusselaars verdwijnen door Airbnb', stelt schepen Coomans. Al moet die net de attesten afleveren die het Brussels gewest vraagt. Maar daar is dan weer te weinig personeel voor bij de stad Brussel.

Vele appartementen in de Brusselse hoofdstad worden dezer dagen gebruikt of verhuurd als een appartementenhotel op Airbnb. Toch zijn die appartementen vaak nog bestemd als woning en niet als toeristisch logement. Daardoor betalen ze geen hoteltaks, geen belasting en nemen ze woningen bestemd voor Brusselaars weg. Intussen werken ze zonder de juiste attesten ook vanuit de illegaliteit, maar voor controles en het afleveren van attesten lijkt er geen tijd.

Brussels gemeenteraadslid Johan Van den Driessche (N-VA) haalde op de gemeenteraad aan dat vele vergunningsaanvragen vertraging oplopen doordat een gemeente als de stad Brussel met veel toeristische logies niet kunnen volgen bij het afleveren van de nodige attesten. 'De vertraging in de verwerking is toe te schrijven aan het feit dat het gewest nieuwe missies heeft opgelegd aan gemeenten, zonder rekening te houden met de hoeveelheid werk die het vertegenwoordigt, noch met de impact van het personeel dat nodig is om ze te vervullen', reageert schepen Coomans. Ondertussen staan 450 vergunningsaanvragen in de wacht.

'Meer dan 1.000 woningen voor de Brusselaars verdwijnen door Airbnb', stelt schepen Coomans. Al moet die net de attesten afleveren die het Brussels gewest vraagt. Maar daar is dan weer te weinig personeel voor bij de stad Brussel.Vele appartementen in de Brusselse hoofdstad worden dezer dagen gebruikt of verhuurd als een appartementenhotel op Airbnb. Toch zijn die appartementen vaak nog bestemd als woning en niet als toeristisch logement. Daardoor betalen ze geen hoteltaks, geen belasting en nemen ze woningen bestemd voor Brusselaars weg. Intussen werken ze zonder de juiste attesten ook vanuit de illegaliteit, maar voor controles en het afleveren van attesten lijkt er geen tijd. Brussels gemeenteraadslid Johan Van den Driessche (N-VA) haalde op de gemeenteraad aan dat vele vergunningsaanvragen vertraging oplopen doordat een gemeente als de stad Brussel met veel toeristische logies niet kunnen volgen bij het afleveren van de nodige attesten. 'De vertraging in de verwerking is toe te schrijven aan het feit dat het gewest nieuwe missies heeft opgelegd aan gemeenten, zonder rekening te houden met de hoeveelheid werk die het vertegenwoordigt, noch met de impact van het personeel dat nodig is om ze te vervullen', reageert schepen Coomans. Ondertussen staan 450 vergunningsaanvragen in de wacht.