Dat is dubbel zoveel als in de twee nabijgelegen wijken van de hoofdstad, blijkt uit de jongste vaststellingen van de GOMB en het BROH.

Brussels minister-president Charles Picqué is geen voorstander van een veralgemeend moratorium, maar schuift een reeks maatregelen ter verbetering naar voren.

De luchthavenzone vormt 71 procent van de totale kantorenoppervlakte in de rand. Dat de situatie in Brussel (met 9,8 procent leegstand) heel wat beter is dan in de rand, schrijft Picqué toe aan de steun van zijn gewest voor reconversie en renovatie. Daardoor is er minder vraag naar nieuwe kantoorruimte, aldus de minister-president.

De studie werd uitgevoerd om een globaal beeld te krijgen van de evolutie van de kantorenmarkt in en om Brussel. Volgens de auteurs toont die tekenen van auto-regulering. Toch schuift minister-president Picqué een reeks maatregelen naar voor om het kantorenbestand te reguleren, maar tegelijk de nodige flexibiliteit te behouden.

Zo wil hij de gebouwen die in aanmerking komen voor reconversie beter oplijsten, denkt hij na over een gedifferentieerde heffing op (leegstaande) kantoorruimte, wil hij premies voor technische bijstandstudies om de mogelijkheden van gebouwen na te gaan en overweegt hij de herziening van bepaalde bestemmingsplannen voor locaties die zich amper lenen tot kantoorruimte.

"We moeten waakzaam blijven en instrumenten uitwerken om investeringen naar Brussel aan te trekken, maar ook om de onbenutte kantoorruimte een nieuwe bestemming te geven",

besluit Picqué.

Dat is dubbel zoveel als in de twee nabijgelegen wijken van de hoofdstad, blijkt uit de jongste vaststellingen van de GOMB en het BROH. Brussels minister-president Charles Picqué is geen voorstander van een veralgemeend moratorium, maar schuift een reeks maatregelen ter verbetering naar voren. De luchthavenzone vormt 71 procent van de totale kantorenoppervlakte in de rand. Dat de situatie in Brussel (met 9,8 procent leegstand) heel wat beter is dan in de rand, schrijft Picqué toe aan de steun van zijn gewest voor reconversie en renovatie. Daardoor is er minder vraag naar nieuwe kantoorruimte, aldus de minister-president. De studie werd uitgevoerd om een globaal beeld te krijgen van de evolutie van de kantorenmarkt in en om Brussel. Volgens de auteurs toont die tekenen van auto-regulering. Toch schuift minister-president Picqué een reeks maatregelen naar voor om het kantorenbestand te reguleren, maar tegelijk de nodige flexibiliteit te behouden. Zo wil hij de gebouwen die in aanmerking komen voor reconversie beter oplijsten, denkt hij na over een gedifferentieerde heffing op (leegstaande) kantoorruimte, wil hij premies voor technische bijstandstudies om de mogelijkheden van gebouwen na te gaan en overweegt hij de herziening van bepaalde bestemmingsplannen voor locaties die zich amper lenen tot kantoorruimte. "We moeten waakzaam blijven en instrumenten uitwerken om investeringen naar Brussel aan te trekken, maar ook om de onbenutte kantoorruimte een nieuwe bestemming te geven", besluit Picqué.